−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها   

logo mix

با آموزشهای تخصصی Pluralsight

مهارت های تکنیکی خود را ارتقا دهید

اهداف خود را به دستاورد تبدیل کنید

تیم‌های فناوری کارآمدتر بسازید

بهتر همکاری کنند

فرآیندها را ساده کنید

زمان چرخه‌ی تولید را کاهش دهید

آموزشهای تخصصی و حرفه‌ای پلورال‌سایت با زیرنویس فارسی و انگلیسی

یادگیری را شروع کنید

 library_booksتعداد کل آموزشها: 692

video_libraryتعداد ویدیوها: 24,839 scheduleزمان کل (ساعت): 1,535

 peopleتعداد مدرسان: 313

 verified_user تعداد کل بازدید از آموزشها:  492,509

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار: 1402/1/30 ( 19-04-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/29 ( 20-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/23 ( 14-03-2023 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/19 ( 10-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/10 ( 01-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1402/1/25 ( 14-04-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 ( 13-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 ( 13-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1399/6/25 ( 15-09-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/1 ( 20-04-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/25 ( 16-12-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/5/28 ( 19-08-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/1/8 ( 28-03-2019 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/9/7 ( 28-11-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/11/27 ( 16-02-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/10/6 ( 27-12-2017 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/12/24 ( 15-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/3 ( 22-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/19 ( 08-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/12 ( 01-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 ( 16-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 ( 16-12-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/11 ( 02-12-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/19 ( 11-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/12/22 ( 13-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/6 ( 26-01-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/7 ( 28-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/2 ( 23-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/9 ( 31-10-2022 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/29 ( 21-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/26 ( 18-10-2022 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/12/15 ( 06-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/21 ( 10-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/17 ( 06-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/28 ( 18-01-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/26 ( 17-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/19 ( 10-11-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/8 ( 30-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/8 ( 30-09-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

آموزشهای حرفه‌ای ما فقط توسط مدرسان متخصص تدوین میشوند، در انتخاب آنها دقت زیادی داریمتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi