−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها   

logo mix

Creative Professional

تعداد آموزش: 20


انتشار: 1399/6/25 ( 15-09-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/1 ( 20-04-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/25 ( 16-12-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/5/28 ( 19-08-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/1/8 ( 28-03-2019 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/9/7 ( 28-11-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/11/27 ( 16-02-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/10/6 ( 27-12-2017 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/8/11 ( 02-11-2017 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/5/26 ( 17-08-2017 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/5/4 ( 26-07-2017 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/7/30 ( 21-10-2016 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/7/14 ( 05-10-2016 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/2/16 ( 05-05-2016 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/12/26 ( 16-03-2016 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/12/7 ( 26-02-2016 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI


انتشار: 1399/6/25 ( 15-09-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/1 ( 20-04-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/8/11 ( 02-11-2017 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/11/1 ( 21-01-2016 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/10/6 ( 27-12-2017 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/1/8 ( 28-03-2019 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/25 ( 16-12-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1393/11/23 ( 12-02-2015 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/7/30 ( 21-10-2016 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/11/27 ( 16-02-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/9/7 ( 28-11-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/2/16 ( 05-05-2016 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/12/7 ( 26-02-2016 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1393/9/10 ( 01-12-2014 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/5/28 ( 19-08-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/12/26 ( 16-03-2016 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

گروه آموزشی

Software & Web Development
توسعه نرم افزار و وب
299
مشاهده
آموزشها
Programming Languages
145
مشاهده
آموزشها
Development Tools
44
مشاهده
آموزشها
Web Development
80
مشاهده
آموزشها
Mobile App Development
7
مشاهده
آموزشها
Databases
27
مشاهده
آموزشها
IT & Cloud
فناوری اطلاعات و فضای ابری
253
مشاهده
آموزشها
Operating Systems
43
مشاهده
آموزشها
Cloud Platforms & Tools
65
مشاهده
آموزشها
Collaboration Platforms
12
مشاهده
آموزشها
Configuration Management
2
مشاهده
آموزشها
Containers
17
مشاهده
آموزشها
IT Automation
30
مشاهده
آموزشها
Network
74
مشاهده
آموزشها
Virtualization
14
مشاهده
آموزشها
Creative Professional
خلاق حرفه‌ای
20
مشاهده
آموزشها
3D & Animation
15
مشاهده
آموزشها
Design & Graphic
8
مشاهده
آموزشها
Architecture & Construction
2
مشاهده
آموزشها
Data & Machine Learning
دیتا و یادگیری ماشین
40
مشاهده
آموزشها
Big Data
11
مشاهده
آموزشها
Data Visualization
2
مشاهده
آموزشها
Data Libraries
5
مشاهده
آموزشها
Artificial Intelligence (AI)
23
مشاهده
آموزشها
Security
امنیت
49
مشاهده
آموزشها
Security Fundamentals
16
مشاهده
آموزشها
Security Certifications
10
مشاهده
آموزشها
Security Operations
7
مشاهده
آموزشها
Security Testing
5
مشاهده
آموزشها
Cybersecurity
15
مشاهده
آموزشها
Business Professional
بیزنس حرفه‌ای
67
مشاهده
آموزشها
Office Applications
3
مشاهده
آموزشها
Business Intelligence
29
مشاهده
آموزشها
فیلترها:
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
99,000 تومان
69,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
85 ویدیو
3h 42m

بازدید: 1131
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/6/25 (15-09-2020)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
27,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
11 ویدیو
32m

بازدید: 981
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/1 (20-04-2020)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
12 ویدیو
49m

بازدید: 761
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/25 (16-12-2019)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
27,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
7 ویدیو
31m

بازدید: 620
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/5/28 (19-08-2019)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
23 ویدیو
1h 23m

بازدید: 801
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/1/8 (28-03-2019)
توضیحات کامل reorder
89,000 تومان
62,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
6 ویدیو
3h 19m

بازدید: 661
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/9/7 (28-11-2018)
توضیحات کامل reorder
124,000 تومان
86,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
43 ویدیو
4h 37m

بازدید: 667
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/11/27 (16-02-2018)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
24 ویدیو
2h 2m

بازدید: 810
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/10/6 (27-12-2017)
توضیحات کامل reorder
90,000 تومان
63,000 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
23 ویدیو
3h 22m

بازدید: 874
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/8/11 (02-11-2017)
توضیحات کامل reorder
76,000 تومان
53,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
19 ویدیو
2h 49m

بازدید: 468
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/5/26 (17-08-2017)
توضیحات کامل reorder
84,000 تومان
58,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
43 ویدیو
3h 7m

بازدید: 505
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1396/5/4 (26-07-2017)
توضیحات کامل reorder
100,000 تومان
70,000 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
40 ویدیو
3h 43m

بازدید: 680
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/7/30 (21-10-2016)
توضیحات کامل reorder
86,000 تومان
60,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
42 ویدیو
3h 12m

بازدید: 548
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/7/14 (05-10-2016)
توضیحات کامل reorder
132,000 تومان
92,400 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
43 ویدیو
4h 54m

بازدید: 641
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1395/2/16 (05-05-2016)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
9 ویدیو
1h 10m

بازدید: 597
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/12/26 (16-03-2016)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
10 ویدیو
1h 37m

بازدید: 633
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/12/7 (26-02-2016)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
39 ویدیو
2h 6m

بازدید: 820
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1394/11/1 (21-01-2016)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
14 ویدیو
2h 4m

بازدید: 687
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1393/11/23 (12-02-2015)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
15 ویدیو
1h 43m

بازدید: 631
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1393/9/10 (01-12-2014)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
24,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
10 ویدیو
19m

بازدید: 492
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1391/1/28 (16-04-2012)
توضیحات کامل reorder
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi