−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

Security

تعداد آموزش: 49


انتشار: 1401/12/22 ( 13-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/6 ( 26-01-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/7 ( 28-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/2 ( 23-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/9 ( 31-10-2022 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/29 ( 21-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/26 ( 18-10-2022 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/25 ( 17-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/18 ( 10-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 ( 27-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/4 ( 26-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/31 ( 22-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/4 ( 26-08-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/1 ( 23-08-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/28 ( 19-08-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI


انتشار: 1401/8/9 ( 31-10-2022 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/26 ( 18-10-2022 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/6/31 ( 21-09-2020 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/7 ( 28-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/6 ( 26-01-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/4 ( 26-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 ( 27-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/11/6 ( 25-01-2021 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/31 ( 22-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/29 ( 21-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/2 ( 23-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/10/30 ( 19-01-2021 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/9/17 ( 07-12-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/8/26 ( 16-11-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/28 ( 19-08-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

گروه آموزشی

Software & Web Development
توسعه نرم افزار و وب
299
مشاهده
آموزشها
Programming Languages
145
مشاهده
آموزشها
Development Tools
44
مشاهده
آموزشها
Web Development
80
مشاهده
آموزشها
Mobile App Development
7
مشاهده
آموزشها
Databases
27
مشاهده
آموزشها
IT & Cloud
فناوری اطلاعات و فضای ابری
253
مشاهده
آموزشها
Operating Systems
43
مشاهده
آموزشها
Cloud Platforms & Tools
65
مشاهده
آموزشها
Collaboration Platforms
12
مشاهده
آموزشها
Configuration Management
2
مشاهده
آموزشها
Containers
17
مشاهده
آموزشها
IT Automation
30
مشاهده
آموزشها
Network
74
مشاهده
آموزشها
Virtualization
14
مشاهده
آموزشها
Creative Professional
خلاق حرفه‌ای
20
مشاهده
آموزشها
3D & Animation
15
مشاهده
آموزشها
Design & Graphic
8
مشاهده
آموزشها
Architecture & Construction
2
مشاهده
آموزشها
Data & Machine Learning
دیتا و یادگیری ماشین
40
مشاهده
آموزشها
Big Data
11
مشاهده
آموزشها
Data Visualization
2
مشاهده
آموزشها
Data Libraries
5
مشاهده
آموزشها
Artificial Intelligence (AI)
23
مشاهده
آموزشها
Security
امنیت
49
مشاهده
آموزشها
Security Fundamentals
16
مشاهده
آموزشها
Security Certifications
10
مشاهده
آموزشها
Security Operations
7
مشاهده
آموزشها
Security Testing
5
مشاهده
آموزشها
Cybersecurity
15
مشاهده
آموزشها
Business Professional
بیزنس حرفه‌ای
67
مشاهده
آموزشها
Office Applications
3
مشاهده
آموزشها
Business Intelligence
29
مشاهده
آموزشها
فیلترها:
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
10 ویدیو
52m

بازدید: 628
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 (13-03-2023)
توضیحات کامل reorder
76,000 تومان
53,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
41 ویدیو
2h 51m

بازدید: 780
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 (07-03-2023)
توضیحات کامل reorder
67,000 تومان
46,900 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
40 ویدیو
2h 31m

بازدید: 785
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/6 (26-01-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
14 ویدیو
1h 8m

بازدید: 851
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/7 (28-12-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
38 ویدیو
1h 58m

بازدید: 753
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/2 (23-11-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
17 ویدیو
1h 9m

بازدید: 909
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/9 (31-10-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
16 ویدیو
1h 7m

بازدید: 757
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/29 (21-10-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
11 ویدیو
56m

بازدید: 891
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/26 (18-10-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
28 ویدیو
1h 41m

بازدید: 436
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/25 (17-10-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
16 ویدیو
1h 13m

بازدید: 426
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/18 (10-10-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
13 ویدیو
1h 28m

بازدید: 778
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 (27-09-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
13 ویدیو
1h 15m

بازدید: 784
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/4 (26-09-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
11 ویدیو
1h 7m

بازدید: 762
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/31 (22-09-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
7 ویدیو
54m

بازدید: 461
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/4 (26-08-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
21 ویدیو
42m

بازدید: 520
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/1 (23-08-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
25 ویدیو
2h 2m

بازدید: 652
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/28 (19-08-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
10 ویدیو
44m

بازدید: 726
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/28 (19-08-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
34 ویدیو
2h 28m

بازدید: 650
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/25 (16-08-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
19 ویدیو
1h 9m

بازدید: 627
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/25 (16-08-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
20 ویدیو
1h 33m

بازدید: 562
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/6 (28-07-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
16 ویدیو
53m

بازدید: 682
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/5 (27-07-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
21 ویدیو
1h 51m

بازدید: 358
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/3/24 (14-06-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
26 ویدیو
1h 55m

بازدید: 706
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/29 (18-04-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
20 ویدیو
1h 47m

بازدید: 470
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/12/25 (16-03-2022)
توضیحات کامل reorder
84,000 تومان
58,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
33 ویدیو
3h 7m

بازدید: 471
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/22 (11-02-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
20 ویدیو
1h 29m

بازدید: 430
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/12 (01-02-2022)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
24,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
8 ویدیو
27m

بازدید: 371
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/10/28 (18-01-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
8 ویدیو
48m

بازدید: 385
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/10/23 (13-01-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
9 ویدیو
1h 3m

بازدید: 405
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/22 (13-12-2021)
توضیحات کامل reorder
74,000 تومان
51,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
46 ویدیو
2h 45s

بازدید: 406
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/8 (29-11-2021)
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 2
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi