−꞊≡   به مناسبت افتتاح سایت 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

آموزش مبانی جاوااسکریپت (زیرنویس فارسی AI)
JavaScript Fundamentals
مدرس:
David Tucker
با زیرنویس:
فارسی و انگلیسی
تاریخ انتشار:
1401/12/10
( 2023-03-01 )
فارسی کلاس

جاوااسکریپت محبوب‌ترین زبان برنامه نویسی جهان است و از بسیاری جهات نیز یکی از قابل دسترس‌ترین زبان هاست. این دوره مفاهیم اصلی جاوا اسکریپت را که برای شروع ایجاد پروژه‌های جاوا اسکریپت خود به آن نیاز دارید، به شما آموزش می‌دهد.
آنچه که یاد خواهید گرفت:
جاوا اسکریپت به یک زبان برنامه نویسی قدرتمند و فراگیر تبدیل شده است که می‌تواند در اکثر انواع چالش‌هایی که با آن روبرو می‌شوید استفاده شود. در این دوره آموزشی JavaScript Fundamentals، یاد می‌گیرید که نرم‌افزار خود را با جاوا اسکریپت بنویسید. ابتدا، نحو جاوا اسکریپت و انواع داده‌های بومی آن را بررسی می‌کنید. در مرحله بعد، نحوه استفاده از مجموعه‌ها و حلقه‌ها در زبان را خواهید یافت. در نهایت، شما یاد خواهید گرفت که چگونه از مفاهیم برنامه نویسی ناهمزمان استفاده کنید و پروژه خود را با استفاده از ماژول‌ها سازماندهی کنید. پس از اتمام این دوره، مهارت‌ها و دانش جاوا اسکریپت مورد نیاز برای ساخت برنامه‌های جاوا اسکریپت خود را خواهید داشت.

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای تمرین
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس فارسی
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( زیرنویس‌ها جدا از ویدیو است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 

[ENGLISH]

01 Course Overview [2mins]
01-01 Course Overview [2mins]

02 Getting Started with JavaScript [23mins]
02-01 The Foundation [4mins]
02-02 JavaScript Versions [4mins]
02-03 Installing the Prerequisites [4mins]
02-04 Running Your First JavaScript Code [6mins]
02-05 Debugging JavaScript Code [5mins]

03 Syntax, Variables, and Data Types [59mins]
03-01 Syntax [4mins]
03-02 Comments [3mins]
03-03 Variables [7mins]
03-04 Data Types [5mins]
03-05 Creating and Using Strings [10mins]
03-06 Using Boolean Values [2mins]
03-07 Storing Numeric Values [7mins]
03-08 Understanding Null and Undefined [4mins]
03-09 JavaScript Objects [7mins]
03-10 Working with Dates [6mins]
03-11 Classes [4mins]

04 Data Type Conversion [32mins]
04-01 Type Conversions [8mins]
04-02 JSON [7mins]
04-03 Formatting Numbers [10mins]
04-04 Formatting Dates [7mins]

05 Conditional Logic and Control Flow [50mins]
05-01 Understanding Operators and Conditionals [5mins]
05-02 Mathematical Operators [4mins]
05-03 Assignment Operators [5mins]
05-04 Comparison Operators [6mins]
05-05 Falsy Values [5mins]
05-06 Conditional Logic [7mins]
05-07 Switch Statement [5mins]
05-08 Working with the Exercise Files [4mins]
05-09 Implementing User Input Validation [9mins]

06 Collections and Loops [54mins]
06-01 Collection Types [5mins]
06-02 Arrays [9mins]
06-03 Map and Set [9mins]
06-04 Loops [4mins]
06-05 While Loops [6mins]
06-06 For Loops [8mins]
06-07 Loop Control Flow [6mins]
06-08 Reading CLI Arguments [7mins]

07 Functions [46mins]
07-01 What Is a Function? [6mins]
07-02 Function Declarations [5mins]
07-03 Function Expressions [9mins]
07-04 Arrow Functions [7mins]
07-05 Iterating Over Arrays with Functions [6mins]
07-06 Filtering Arrays with Functions [6mins]
07-07 Recursion [3mins]
07-08 Higher-order Functions [4mins]

08 Asynchronous JavaScript and Error Handling [60mins]
08-01 Synchronous vs. Asynchronous [6mins]
08-02 Error Handling [4mins]
08-03 Using Callbacks [8mins]
08-04 Using Promises [6mins]
08-05 Using Promises with Async and Await [6mins]
08-06 Integrating Asychronous Concepts [8mins]
08-07 Making HTTP Requests [6mins]
08-08 Integrating Currency Data [9mins]
08-09 Concurrent Promises [3mins]
08-10 Event Handling [4mins]

09 Modules [29mins]
09-01 Understanding Modules [4mins]
09-02 Using Third-party Modules [6mins]
09-03 Exporting Values [4mins]
09-04 Creating a Multi-file JavaScript Project [5mins]
09-05 Working with a Relational Database [10mins]

10 Code Formatting and Testing [14mins]
10-01 Unit Testing [4mins]
10-02 Code Linting and Formatting [9mins]
10-03 Next Steps [1mins]

[فارسی]

01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]
01-01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]

02 شروع کار با جاوا اسکریپت [23 دقیقه]
02-01 بنیاد [4 دقیقه]
02-02 نسخه‌های جاوا اسکریپت [4 دقیقه]
02-03 نصب پیش نیازها [4 دقیقه]
02-04 اجرای اولین کد جاوا اسکریپت [6 دقیقه]
02-05 اشکال زدایی کد جاوا اسکریپت [5 دقیقه]

03 نحو، متغیرها و انواع داده [59 دقیقه]
03-01 نحو [4 دقیقه]
03-02 نظرات [3 دقیقه]
03-03 متغیرها [7 دقیقه]
03-04 انواع داده [5 دقیقه]
03-05 ایجاد و استفاده از رشته‌ها [10 دقیقه]
03-06 استفاده از مقادیر بولی [2 دقیقه]
03-07 ذخیره مقادیر عددی [7 دقیقه]
03-08 درک پوچ و تعریف نشده [4 دقیقه]
03-09 اشیاء جاوا اسکریپت [7 دقیقه]
03-10 کار با خرما [6 دقیقه]
03-11 کلاس‌ها [4 دقیقه]

04 تبدیل نوع داده [32 دقیقه]
04-01 تبدیل نوع [8 دقیقه]
04-02 JSON [7 دقیقه]
04-03 قالب‌بندی اعداد [10 دقیقه]
04-04 قالب‌بندی تاریخ‌ها [7 دقیقه]

05 منطق شرطی و جریان کنترل [50 دقیقه]
05-01 درک اپراتورها و شرایط [5 دقیقه]
05-02 عملگرهای ریاضی [4 دقیقه]
05-03 اپراتورهای واگذاری [5 دقیقه]
05-04 اپراتورهای مقایسه [6 دقیقه]
05-05 مقادیر نادرست [5 دقیقه]
05-06 منطق شرطی [7 دقیقه]
05-07 تغییر بیانیه [5 دقیقه]
05-08 کار با فایلهای تمرین [4 دقیقه]
05-09 اجرای اعتبارسنجی ورودی کاربر [9 دقیقه]

06 مجموعه‌ها و حلقه‌ها [54 دقیقه]
06-01 انواع مجموعه [5 دقیقه]
06-02 آرایه‌ها [9 دقیقه]
06-03 نقشه و تنظیم [9 دقیقه]
06-04 حلقه‌ها [4 دقیقه]
06-05 در حالی که حلقه‌ها [6 دقیقه]
06-06 برای حلقه‌ها [8 دقیقه]
06-07 جریان کنترل حلقه [6 دقیقه]
06-08 خواندن استدلال‌های CLI [7 دقیقه]

07 توابع [46 دقیقه]
07-01 یک تابع چیست؟ [6 دقیقه]
07-02 اعلامیه‌های عملکرد [5 دقیقه]
07-03 عبارات تابع [9 دقیقه]
07-04 عملکردهای پیکان [7 دقیقه]
07-05 تکرار روی آرایه‌ها با توابع [6 دقیقه]
07-06 فیلتر کردن آرایه‌ها با توابع [6 دقیقه]
07-07 بازگشت [3 دقیقه]
07-08 توابع درجه بالاتر [4 دقیقه]

08 جاوا اسکریپت ناهمزمان و مدیریت خطا [60 دقیقه]
08-01 همزمان در مقابل ناهمزمان [6 دقیقه]
08-02 رسیدگی به خطا [4 دقیقه]
08-03 استفاده از پاسخ به تماس [8 دقیقه]
08-04 استفاده از وعده‌ها [6 دقیقه]
08-05 استفاده از Promises با Async و Await [6 دقیقه]
08-06 ادغام مفاهیم ناهمزمان [8 دقیقه]
08-07 ایجاد درخواست HTTP [6 دقیقه]
08-08 یکپارچه‌سازی داده‌های ارز [9 دقیقه]
08-09 وعده‌های همزمان [3 دقیقه]
08-10 مدیریت رویداد [4 دقیقه]

09 ماژول‌ها [29 دقیقه]
09-01 درک ماژول‌ها [4 دقیقه]
09-02 استفاده از ماژول‌های شخص ثالث [6 دقیقه]
09-03 در حال صادر کردن مقادیر [4 دقیقه]
09-04 ایجاد یک پروژه جاوا اسکریپت چند فایلی [5 دقیقه]
09-05 کار با یک پایگاه داده رابطه‌ای [10 دقیقه]

10 قالب‌بندی و تست کد [14 دقیقه]
10-01 تست واحد [4 دقیقه]
10-02 پرده زدن و قالب‌بندی کد [9 دقیقه]
10-03 مراحل بعدی [1 دقیقه]

 

مهارت های موجود در این دوره: Software & Web Development Programming Languages JavaScript
مشخصات این آموزش
تولید کننده محتوا
PLURALSIGHT - پلورال سایت
تولید زیرنویس فارسی
فارسی کلاس farsiclass.ir
مدرس
David Tucker
دیوید تاکر
تاریخ انتشار
1401/12/10
2023-03-01
سطح آموزش
مقدماتی
زبان آموزش
انگلیسی
زیرنویس
فارسی و انگلیسی
نوع زیرنویس فارسی
ترجمه توسط هوش مصنوعی (AI)
مدت زمان آموزش
6ساعت و 7دقیقه
تعداد ویدیو‌ها
64 ویدیو
حجم فایل‌ها
1130 مگابایت دانلود با تعرفه نیم بها
زمان تقریبی دانلود فایل‌ها
19 دقیقه (با سرعت 1 مگابایت در ثانیه)
کد آموزش در سایت
FP1233
تعداد بازدید : 492
اشتراک آموزش در تلگرام پلورال_ آموزش مبانی جاوااسکریپت (زیرنویس فارسی AI)
148,000 تومان
103,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart

David Tucker
دیوید تاکر

تعداد دوره‌های آموزشی این مدرس: 6

دیوید یک مشاور توسعه ابری برنده جایزه Webby است که بر برنامه‌های کاربردی وب بومی ابری، موبایل و اینترنت اشیا تمرکز دارد. برای بیش از پانزده سال به عنوان مشاور، دیوید توسعه نرم‌افزار سفارشی را در پلتفرم0 برای شرکت‌هایی مانند FedEx، AT&T، Sony Music، Intel، Comcast، Herman Miller، Principal Financial و Adobe (و همچنین بسیاری دیگر) رهبری کرده است. دیوید به طور منظم با آثار منتشر شده برای O'Reilly و Lynda.com درباره چشم انداز دیجیتال می‌نویسد و صحبت می‌کند. او برای Mashable، Smashing Magazine و VentureBeat نوشته است و در رویدادهایی مانند AdTech، Interop و Adobe Max سخنرانی کرده است.

جدیدترین آموزشهای مرتبط

تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi