−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها   

logo mix

آموزش زبان پاورشل ویندوز (زیرنویس فارسی AI)
The Windows PowerShell Language
مدرس:
Jeff Hicks
با زیرنویس:
فارسی و انگلیسی
تاریخ انتشار:
1401/12/18
( 2023-03-09 )
از پربازدیدترین ها
فارسی کلاس

این دوره به آموزش عناصر ضروری زبان Windows PowerShell می‌پردازد. حتی اگر شما این دانش را هنگام نوشتن اسکریپت به کار خواهید برد، اما هنگام کار در یک اعلان کنسول به همان اندازه ارزشمند است.
آنچه خواهید آموخت:
یادگیری Wndows PowerShell با یادگیری هر کدام تفاوتی ندارد. زبان خارجی مانند فرانسوی برای درک و برقراری ارتباط در زبان فرانسه، باید قوانین زبان مانند نحو و گرامر را بدانید. در این دوره آموزشی، The Windows PowerShell Language، یاد می‌گیرید که چگونه با استفاده از ویژگی‌های زبان Windows PowerShell کارهای بیشتری انجام دهید. ابتدا متغیرها و نحوه استفاده موثر از آنها در PowerShell را بررسی خواهید کرد. در مرحله بعد، نحوه استفاده از عملگرهای PowerShell را برای ساخت عبارات مقایسه ساده و موارد دیگر خواهید فهمید. در نهایت، نحوه استفاده از آرایه‌ها و هشتبل‌ها را یاد خواهید گرفت. وقتی این دوره را به پایان رساندید، می‌توانید کارهای بیشتری با اشیاء در pipeline انجام دهید و آماده مقابله با اسکریپت‌نویسی PowerShell باشید.

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای تمرین
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس فارسی
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( زیرنویس‌ها جدا از ویدیو است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 

[ENGLISH]

01 Course Overview [2mins]
01-01 Course Overview [2mins]

02 Using Variables with Windows PowerShell [36mins]
02-01 Course Intro [2mins]
02-02 Variables Defined [2mins]
02-03 Variable Basics [3mins]
02-04 Variable cmdlets [1mins]
02-05 Demonstration- Variables in Action [8mins]
02-06 Demonstration- Using Variables in PowerShell [6mins]
02-07 Variable Expansion [4mins]
02-08 Demonstration- Variable Expansion [6mins]
02-09 Other Variable Options [4mins]

03 Using Common Windows PowerShell Operators [15mins]
03-01 Windows PowerShell Operators [2mins]
03-02 Comparison Operators [2mins]
03-03 Like and Match Operators [3mins]
03-04 Logical Operators [4mins]
03-05 Other Operators [3mins]
03-06 Key Take-aways [1mins]

04 Using Arrays and Hash Tables [45mins]
04-01 Using Arrays and Hash Tables [1mins]
04-02 Array Fundamentals [1mins]
04-03 Demonstration- Array Fundamentals [7mins]
04-04 Demonstration- Working with Arrays in Windows PowerShell [3mins]
04-05 Demonstration- Splitting and Joining [3mins]
04-06 Demonstration- Doing More with Arrays [3mins]
04-07 Hash Table Fundamentals [3mins]
04-08 Demonstration- Hash Table Fundamentals [7mins]
04-09 Demonstration- Hash Tables as Objects [3mins]
04-10 Demonstration- Splatting Hash Tables [5mins]
04-11 Demonstration- Hash Table Methods and Enumerators [4mins]
04-12 Demonstration- PSDefaultParameterValues [4mins]
04-13 Key Take-aways [1mins]

05 Using Script Blocks in Windows PowerShell [11mins]
05-01 Introduction to Script Blocks [2mins]
05-02 Script Block Basics [2mins]
05-03 Script Block Parameters [2mins]
05-04 Script Blocks in Action [3mins]
05-05 Key Take-aways [2mins]

06 Working with Objects in Windows PowerShell [40mins]
06-01 Object Fundamentals [5mins]
06-02 Object Notation [1mins]
06-03 Object Methods [3mins]
06-04 Demonstration- Working with Objects [2mins]
06-05 Demonstration- Working with Object Type [4mins]
06-06 Demonstration- Working with Dotted Notation [3mins]
06-07 Demonstration- Working with Object Static Methods [4mins]
06-08 Custom Properties and Objects [4mins]
06-09 Demonstration- Custom Properties with Select Object [4mins]
06-10 Demonstration- Custom Objects [8mins]
06-11 Key Take-aways [2mins]

07 Working with Strings, Dates, and Numbers [42mins]
07-01 Common Object Transformations [2mins]
07-02 Demonstration- Common Number Techniques [7mins]
07-03 Demonstration- Common String Methods [4mins]
07-04 Demonstration- Padding Strings [2mins]
07-05 Demonstration- Trimming Strings [2mins]
07-06 Demonstration- String Replacement [4mins]
07-07 Demonstration- Common Date Techniques [3mins]
07-08 Demonstration- Using TimeSpans [4mins]
07-09 Demonstration- Custom Format Operator [4mins]
07-10 Demonstration- Creating Custom Output [7mins]
07-11 Next Steps [3mins]

[فارسی]

01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]
01-01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]

02 استفاده از متغیرها با Windows PowerShell [36 دقیقه]
02-01 معرفی دوره [2 دقیقه]
02-02 متغیرهای تعریف شده [2 دقیقه]
02-03 مبانی متغیر [3 دقیقه]
02-04 cmdlet‌های متغیر [1 دقیقه]
02-05 نمایش- متغیرها در عمل [8 دقیقه]
02-06 نمایش- استفاده از متغیرها در PowerShell [6 دقیقه]
02-07 گسترش متغیر [4 دقیقه]
02-08 نمایش- گسترش متغیر [6 دقیقه]
02-09 سایر گزینه‌های متغیر [4 دقیقه]

03 استفاده از اپراتورهای رایج Windows PowerShell [15 دقیقه]
03-01 اپراتورهای Windows PowerShell [2 دقیقه]
03-02 اپراتورهای مقایسه [2 دقیقه]
03-03 لایک و مطابقت اپراتورها [3 دقیقه]
03-04 عملگرهای منطقی [4 دقیقه]
03-05 سایر اپراتورها [3 دقیقه]
03-06 غذای کلیدی [1 دقیقه]

04 استفاده از آرایه‌ها و جداول درهم [45 دقیقه]
04-01 استفاده از آرایه‌ها و جداول درهم [1 دقیقه]
04-02 اصول آرایه [1 دقیقه]
04-03 نمایش- Array Fundamentals [7 دقیقه]
04-04 نمایش- کار با آرایه‌ها در Windows PowerShell [3 دقیقه]
04-05 نمایش- تقسیم و پیوستن [3 دقیقه]
04-06 نمایش- انجام کارهای بیشتر با آرایه‌ها [3 دقیقه]
04-07 مبانی جدول هش [3 دقیقه]
04-08 نمایش- اصول جدول هش [7 دقیقه]
04-09 نمایش- هش جداول به عنوان اشیا [3 دقیقه]
04-10 نمایش- پاشیدن جداول هش [5 دقیقه]
04-11 نمایش- روش‌ها و شمارشگرهای جدول هش [4 دقیقه]
04-12 نمایش- PSDefaultParameterValues ​​[4 دقیقه]
04-13 غذای کلیدی [1 دقیقه]

05 استفاده از بلوک‌های اسکریپت در Windows PowerShell [11 دقیقه]
05-01 مقدمه‌ای بر بلوک‌های اسکریپت [2 دقیقه]
05-02 اصول بلوک اسکریپت [2 دقیقه]
05-03 پارامترهای بلوک اسکریپت [2 دقیقه]
05-04 بلوک‌های اسکریپت در عمل [3 دقیقه]
05-05 غذای کلیدی [2 دقیقه]

06 کار با اشیا در Windows PowerShell [40 دقیقه]
06-01 اصول شیء [5 دقیقه]
06-02 نشانه گذاری شی [1 دقیقه]
06-03 روش‌های شی [3 دقیقه]
06-04 نمایش- کار با اشیا [2 دقیقه]
06-05 نمایش- کار با نوع شی [4 دقیقه]
06-06 نمایش- کار با علامت نقطه‌گذاری [3 دقیقه]
06-07 نمایش- کار با روش‌های استاتیک شی [4 دقیقه]
06-08 ویژگی‌ها و اشیاء سفارشی [4 دقیقه]
06-09 نمایش- ویژگی‌های سفارشی با انتخاب شی [4 دقیقه]
06-10 نمایش- اشیاء سفارشی [8 دقیقه]
06-11 غذای کلیدی [2 دقیقه]

07 کار با رشته‌ها، تاریخ‌ها و اعداد [42 دقیقه]
07-01 تبدیل‌های شی رایج [2 دقیقه]
07-02 نمایش- تکنیک‌های اعداد رایج [7 دقیقه]
07-03 نمایش- روش‌های رایج رشته [4 دقیقه]
07-04 نمایش- رشته‌های بالشتک [2 دقیقه]
07-05 نمایش- کوتاه کردن رشته‌ها [2 دقیقه]
07-06 نمایش- تعویض رشته [4 دقیقه]
07-07 نمایش- تکنیک‌های مشترک تاریخ [3 دقیقه]
07-08 نمایش- با استفاده از TimeSpans [4 دقیقه]
07-09 نمایش- اپراتور فرمت سفارشی [4 دقیقه]
07-10 نمایش- ایجاد خروجی سفارشی [7 دقیقه]
07-11 مراحل بعدی [3 دقیقه]

 

مهارت های موجود در این دوره: IT & Cloud IT Automation PowerShell
مشخصات این آموزش
تولید کننده محتوا
PLURALSIGHT - پلورال سایت
تولید زیرنویس فارسی
فارسی کلاس farsiclass.ir
مدرس
Jeff Hicks
جف هیکس
تاریخ انتشار
1401/12/18
2023-03-09
سطح آموزش
مقدماتی
زبان آموزش
انگلیسی
زیرنویس
فارسی و انگلیسی
نوع زیرنویس فارسی
ترجمه توسط هوش مصنوعی (AI)
مدت زمان آموزش
3ساعت و 8دقیقه
تعداد ویدیو‌ها
56 ویدیو
حجم فایل‌ها
308 مگابایت دانلود با تعرفه داخلی
زمان تقریبی دانلود فایل‌ها
5 دقیقه (با سرعت 1 مگابایت در ثانیه)
کد آموزش در سایت
FP1033
تعداد بازدید : 984
اشتراک آموزش در تلگرام پلورال_ آموزش زبان پاورشل ویندوز (زیرنویس فارسی AI)
84,000 تومان
58,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart

Jeff Hicks
جف هیکس

تعداد دوره‌های آموزشی این مدرس: 3

جفری هیکس یک حرفه‌ای کهنه کار فناوری اطلاعات با 30 سال تجربه است که بیشتر آن را به عنوان مشاور زیرساخت فناوری اطلاعات و متخصص در فناوری‌های سرور مایکروسافت با تأکید بر اتوماسیون و کارایی گذرانده است. او یک دریافت کننده چندین ساله جایزه MVP مایکروسافت است. او امروز به عنوان نویسنده، معلم و مشاور مستقل کار می‌کند. او بیش از 10 سال است که محتوای Pluralsight ایجاد می‌کند. جف برای سایت‌های آنلاین و نشریات چاپی متعددی نوشته است و اغلب در کنفرانس‌های فناوری و گروه‌های کاربری سخنرانی می‌کند. آخرین کتاب او با دان جونز «کتاب اسکریپت و ابزارسازی PowerShell» است.

جدیدترین آموزشهای مرتبط

تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi