−꞊≡   به مناسبت افتتاح سایت 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

آموزش پاسخ آنی و جرم شناسی با پاورشل (زیرنویس فارسی AI)
Live Response and Forensics with PowerShell
مدرس:
Liam Cleary
با زیرنویس:
فارسی و انگلیسی
تاریخ انتشار:
1401/12/16
( 2023-03-07 )
فارسی کلاس

انجام تریاژ امنیتی و جرم شناسی در یک ایستگاه کاری زمان بر است و ممکن است به ابزارهای پیچیده نیاز داشته باشد. در این دوره آموزشی، نحوه استفاده از PowerShell برای انجام تریاژ و دیسک جرم شناسی همراه با ابزارهای سیستمی در دسترس را خواهید آموخت.
آنچه خواهید آموخت:
توانایی انجام تریاژ امنیتی و جرم شناسی می‌تواند یک کار دلهره آور باشد. با این حال، ابزارهای زیادی برای تسهیل این فرآیند در دسترس هستند که یکی از آنها PowerShell است. در این دوره آموزشی، Live Response و جرم شناسی با PowerShell، یاد خواهید گرفت که چگونه از PowerShell برای انجام تریاژ اولیه و جرم شناسی در یک ایستگاه کاری ویندوز استفاده کنید. ابتدا، سیاست‌های اجرای PowerShell را بررسی کرده و اطلاعات سیستم را جمع آوری خواهید کرد. در مرحله بعد، نحوه ایجاد یک اسکریپت تریاژ با استفاده از PowerShell و اجزای اضافی برای بررسی ایستگاه کاری را خواهید یافت. در نهایت، نحوه استفاده از فریمورک‌ Powerجرم شناسی را برای انجام تجزیه و تحلیل دیسک و ایجاد یک جدول زمانی جرم شناسی یاد خواهید گرفت. وقتی این دوره را تمام کردید، مهارت‌ها و دانش لازم برای استفاده از PowerShell برای جرم شناسی دیجیتال مورد نیاز برای انجام تریاژ و کمک به شناسایی آنچه اتفاق افتاده و اصلاح احتمالی را خواهید داشت.

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای تمرین
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس فارسی
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( زیرنویس‌ها جدا از ویدیو است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 

[ENGLISH]

01 Course Overview [2mins]
01-01 Course Overview [2mins]

02 Using Execution Policies to Control PowerShell [31mins]
02-01 Agenda [1mins]
02-02 Review Execution Policies [8mins]
02-03 Set Execution Policies [3mins]
02-04 Demo- Set and Remove Execution Policy Levels [6mins]
02-05 Understand the Impact of Execution Policies [2mins]
02-06 Demo- Understand the Impact of Execution Policies [10mins]
02-07 Summary [1mins]

03 Using PowerShell to Collect System Information [56mins]
03-01 Agenda [1mins]
03-02 Review Required Triage Data [4mins]
03-03 Review Available Native PowerShell Commands [2mins]
03-04 Execute PowerShell Commands for System Information Retrieval [4mins]
03-05 Demo- Execute PowerShell Commands for System Information Retrieval [7mins]
03-06 Review Supporting Tools [5mins]
03-07 Understand How to Use Supporting Tools with PowerShell [3mins]
03-08 Execute Supporting Tools [3mins]
03-09 Demo- Execute Supporting Tools - TPC Port Information [5mins]
03-10 Demo- Execute Supporting Tools - Autorun Information [5mins]
03-11 Demo- Execute Supporting Tools - Session and Event Logs [4mins]
03-12 How to Format the Retrieved Information [4mins]
03-13 Demo- Format the Retrieved Information [8mins]
03-14 Summary [1mins]

04 Creating a Triage Script to Collect System Information [35mins]
04-01 Agenda [1mins]
04-02 Script Tasks [8mins]
04-03 Demo- Create a Triage Script to Collect System Information - Create the Variables [3mins]
04-04 Demo- Create a Triage Script to Collect System Information - Supporting Functions Part 1 [5mins]
04-05 Demo- Create a Triage Script to Collect System Information - Supporting Functions Part 2 [5mins]
04-06 Demo- Createing and Executing the Triage Script [7mins]
04-07 Demo- Execute the Triage Script - Export Logs [5mins]
04-08 Summary [1mins]

05 Using PowerForensics to Perform Disk Analysis [50mins]
05-01 Agenda [1mins]
05-02 Understand Disk Forensics [4mins]
05-03 Review PowerForensics [2mins]
05-04 Install and Import PowerForensics [2mins]
05-05 Demo- Install, Import, and Test PowerForensics [6mins]
05-06 Performing Hard Disk Forensics [5mins]
05-07 Demo- Perform Basic Disk Analysis Using PowerForensics - Part 1 [8mins]
05-08 Demo- Perform Basic Disk Analysis Using PowerForensics - Part 2 [9mins]
05-09 Demo- Perform Basic Disk Analysis Using PowerForensics - Part 3 [3mins]
05-10 Demo- Perform Basic Disk Analysis Using PowerForensics - Part 4 [8mins]
05-11 Summary [2mins]

[فارسی]

01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]
01-01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]

02 استفاده از سیاست‌های اجرا برای کنترل PowerShell [31 دقیقه]
02-01 دستور کار [1 دقیقه]
02-02 مرور خط‌مشی‌های اجرا [8 دقیقه]
02-03 تنظیم سیاست‌های اجرایی [3 دقیقه]
02-04 نسخه‌ی نمایشی- تنظیم و حذف سطوح خط مشی اجرا [6 دقیقه]
02-05 درک تأثیر سیاست‌های اجرایی [2 دقیقه]
02-06 نسخه‌ی نمایشی- درک تأثیر سیاست‌های اجرایی [10 دقیقه]
02-07 خلاصه [1 دقیقه]

03 استفاده از PowerShell برای جمع آوری اطلاعات سیستم [56 دقیقه]
03-01 دستور کار [1 دقیقه]
03-02 بررسی داده‌های تریاژ مورد نیاز [4 دقیقه]
03-03 بازبینی دستورات موجود Native PowerShell [2 دقیقه]
03-04 اجرای دستورات PowerShell برای بازیابی اطلاعات سیستم [4 دقیقه]
03-05 نسخه‌ی نمایشی- اجرای دستورات PowerShell برای بازیابی اطلاعات سیستم [7 دقیقه]
03-06 مرور ابزارهای پشتیبانی [5 دقیقه]
03-07 نحوه استفاده از ابزارهای پشتیبانی با PowerShell را بدانید [3 دقیقه]
03-08 اجرای ابزارهای پشتیبانی [3 دقیقه]
03-09 نسخه‌ی نمایشی- ابزارهای پشتیبانی را اجرا کنید - اطلاعات درگاه TPC [5 دقیقه]
03-10 نسخه‌ی نمایشی- ابزارهای پشتیبانی را اجرا کنید - اطلاعات اجرای خودکار [5 دقیقه]
03-11 نسخه‌ی نمایشی- ابزارهای پشتیبانی را اجرا کنید - گزارش جلسه و رویداد [4 دقیقه]
03-12 نحوه قالب‌بندی اطلاعات بازیابی شده [4 دقیقه]
03-13 نسخه‌ی نمایشی- فرمت اطلاعات بازیابی شده [8 دقیقه]
03-14 خلاصه [1 دقیقه]

04 ایجاد یک اسکریپت Triage برای جمع آوری اطلاعات سیستم [35 دقیقه]
04-01 دستور کار [1 دقیقه]
04-02 وظایف اسکریپت [8 دقیقه]
04-03 نسخه‌ی نمایشی- ایجاد یک اسکریپت Triage برای جمع آوری اطلاعات سیستم - ایجاد متغیرها [3 دقیقه]
04-04 نسخه‌ی نمایشی- یک اسکریپت Triage برای جمع آوری اطلاعات سیستم ایجاد کنید - توابع پشتیبانی قسمت 1 [5 دقیقه]
04-05 نسخه‌ی نمایشی- یک اسکریپت Triage برای جمع آوری اطلاعات سیستم ایجاد کنید - توابع پشتیبانی قسمت 2 [5 دقیقه]
04-06 نسخه‌ی نمایشی- ایجاد و اجرای اسکریپت Triage [7 دقیقه]
04-07 نسخه‌ی نمایشی- اجرای اسکریپت Triage - Export Logs [5 دقیقه]
04-08 خلاصه [1 دقیقه]

05 استفاده از Powerجرم شناسی برای انجام تجزیه و تحلیل دیسک [50 دقیقه]
05-01 دستور کار [1 دقیقه]
05-02 درک دیسک جرم شناسی [4 دقیقه]
05-03 مرور Powerجرم شناسی [2 دقیقه]
05-04 نصب و وارد کردن Powerجرم شناسی [2 دقیقه]
05-05 نسخه‌ی نمایشی- نصب، وارد کردن، و تست Powerجرم شناسی [6 دقیقه]
05-06 اجرای هارد دیسک جرم شناسی [5 دقیقه]
05-07 نسخه‌ی نمایشی- انجام تجزیه و تحلیل پایه دیسک با استفاده از Powerجرم شناسی - قسمت 1 [8 دقیقه]
05-08 نسخه‌ی نمایشی- انجام تجزیه و تحلیل پایه دیسک با استفاده از Powerجرم شناسی - قسمت 2 [9 دقیقه]
05-09 نسخه‌ی نمایشی- انجام تجزیه و تحلیل پایه دیسک با استفاده از Powerجرم شناسی - قسمت 3 [3 دقیقه]
05-10 نسخه‌ی نمایشی- انجام تجزیه و تحلیل پایه دیسک با استفاده از Powerجرم شناسی - قسمت 4 [8 دقیقه]
05-11 خلاصه [2 دقیقه]

 

مشخصات این آموزش
تولید کننده محتوا
PLURALSIGHT - پلورال سایت
تولید زیرنویس فارسی
فارسی کلاس farsiclass.ir
مدرس
Liam Cleary
لیام کلیری
تاریخ انتشار
1401/12/16
2023-03-07
سطح آموزش
متوسط
زبان آموزش
انگلیسی
زیرنویس
فارسی و انگلیسی
نوع زیرنویس فارسی
ترجمه توسط هوش مصنوعی (AI)
مدت زمان آموزش
2ساعت و 51دقیقه
تعداد ویدیو‌ها
41 ویدیو
حجم فایل‌ها
420 مگابایت دانلود با تعرفه نیم بها
زمان تقریبی دانلود فایل‌ها
7 دقیقه (با سرعت 1 مگابایت در ثانیه)
کد آموزش در سایت
FP1032
تعداد بازدید : 513
اشتراک آموزش در تلگرام پلورال_ آموزش پاسخ آنی و جرم شناسی با پاورشل (زیرنویس فارسی AI)
76,000 تومان
53,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart

Liam Cleary
لیام کلیری

تعداد دوره‌های آموزشی این مدرس: 2

لیام کار خود را به عنوان مربی همه چیزهای مرتبط با کامپیوتر آغاز کرد. او به سرعت متوجه شد که برنامه نویسی، شکستن و هک کردن بسیار سرگرم کننده‌تر است. لیام چند سال آینده را در زیرساخت‌های اصلی و خدمات امنیتی کار کرد. او موسس و مالک SharePlicity است، یک شرکت مشاوره که بر روی Microsoft 365 و فناوری Azure تمرکز دارد. نقش او در SharePlicity کمک به سازمان‌ها برای پیاده‌سازی فناوری Microsoft 365 و Azure برای ارتقای همکاری داخلی و خارجی، مدیریت اسناد و سوابق، خودکارسازی فرآیندهای تجاری، و اجرای کنترل‌ها و حفاظت امنیتی است. او MVP مایکروسافت و مربی گواهی مایکروسافت است که بر روی معماری، امنیت و عبور از مرز توسعه نرم‌افزار تمرکز دارد. در چند سال گذشته، تخصص او امنیت در Microsoft 365، Azure و پلتفرم‌ها اطراف آن بوده است. لیام همچنین دوره‌های آموزشی آنلاین برای Pluralsight، LinkedIn Learning، و Cloud Academy ایجاد می‌کند و چندین دوره گواهی Microsoft برای Opsgility و Microsoft آموزش می‌دهد. می‌توانید او را در گروه‌های کاربری و کنفرانس‌ها، آموزش کلاس‌ها، ارائه مشاوره، گذراندن وقت در جامعه، آموزش کدنویسی به فرزندانش، برنامه‌نویسی Raspberry PI، هک کردن سیاره، ساخت ربات‌های لگو یا مربیگری فوتبال بیابید. همچنین ممکن است او را در تاریکی، پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری در کوهستان با سرعتی سرسام‌آور ببینید.

جدیدترین آموزشهای مرتبط

تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi