−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

Data & Machine Learning

تعداد آموزش: 40


انتشار: 1401/12/24 ( 15-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/3 ( 22-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/19 ( 08-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/12 ( 01-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 ( 16-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 ( 16-12-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/11 ( 02-12-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/19 ( 11-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/7 ( 29-07-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/12/27 ( 18-03-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/27 ( 16-02-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/21 ( 10-02-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/8 ( 28-01-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/10/13 ( 03-01-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/10 ( 01-12-2021 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/10 ( 01-12-2021 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI


انتشار: 1401/11/19 ( 08-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/12 ( 01-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/3/19 ( 09-06-2021 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 ( 16-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/3 ( 22-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/19 ( 11-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/24 ( 15-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/10 ( 01-12-2021 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/5 ( 24-04-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/8/17 ( 08-11-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/5/23 ( 14-08-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/4/7 ( 28-06-2019 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/1/19 ( 08-04-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/1/3 ( 23-03-2021 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 ( 16-12-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/7 ( 29-07-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

گروه آموزشی

Software & Web Development
توسعه نرم افزار و وب
299
مشاهده
آموزشها
Programming Languages
145
مشاهده
آموزشها
Development Tools
44
مشاهده
آموزشها
Web Development
80
مشاهده
آموزشها
Mobile App Development
7
مشاهده
آموزشها
Databases
27
مشاهده
آموزشها
IT & Cloud
فناوری اطلاعات و فضای ابری
253
مشاهده
آموزشها
Operating Systems
43
مشاهده
آموزشها
Cloud Platforms & Tools
65
مشاهده
آموزشها
Collaboration Platforms
12
مشاهده
آموزشها
Configuration Management
2
مشاهده
آموزشها
Containers
17
مشاهده
آموزشها
IT Automation
30
مشاهده
آموزشها
Network
74
مشاهده
آموزشها
Virtualization
14
مشاهده
آموزشها
Creative Professional
خلاق حرفه‌ای
20
مشاهده
آموزشها
3D & Animation
15
مشاهده
آموزشها
Design & Graphic
8
مشاهده
آموزشها
Architecture & Construction
2
مشاهده
آموزشها
Data & Machine Learning
دیتا و یادگیری ماشین
40
مشاهده
آموزشها
Big Data
11
مشاهده
آموزشها
Data Visualization
2
مشاهده
آموزشها
Data Libraries
5
مشاهده
آموزشها
Artificial Intelligence (AI)
23
مشاهده
آموزشها
Security
امنیت
49
مشاهده
آموزشها
Security Fundamentals
16
مشاهده
آموزشها
Security Certifications
10
مشاهده
آموزشها
Security Operations
7
مشاهده
آموزشها
Security Testing
5
مشاهده
آموزشها
Cybersecurity
15
مشاهده
آموزشها
Business Professional
بیزنس حرفه‌ای
67
مشاهده
آموزشها
Office Applications
3
مشاهده
آموزشها
Business Intelligence
29
مشاهده
آموزشها
فیلترها:
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
27 ویدیو
1h 27m

بازدید: 890
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/24 (15-03-2023)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
13 ویدیو
53m

بازدید: 906
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/3 (22-02-2023)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
24,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
9 ویدیو
28m

بازدید: 978
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/19 (08-02-2023)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
27,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
12 ویدیو
32m

بازدید: 963
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/12 (01-02-2023)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
32 ویدیو
2h 29m

بازدید: 918
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 (16-12-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
30 ویدیو
2h 20m

بازدید: 774
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/25 (16-12-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
36 ویدیو
2h 2m

بازدید: 576
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/11 (02-12-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
45 ویدیو
2h 11m

بازدید: 903
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/19 (11-10-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
25 ویدیو
1h 26m

بازدید: 718
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/7 (29-07-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
16 ویدیو
1h 28s

بازدید: 617
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/12/27 (18-03-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
22 ویدیو
1h 21m

بازدید: 425
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/27 (16-02-2022)
توضیحات کامل reorder
76,000 تومان
53,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
48 ویدیو
2h 51m

بازدید: 604
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/21 (10-02-2022)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
27,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
14 ویدیو
32m

بازدید: 371
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/8 (28-01-2022)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
27,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
20 ویدیو
33m

بازدید: 528
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/10/13 (03-01-2022)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
26 ویدیو
1h 47m

بازدید: 874
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/10 (01-12-2021)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
29 ویدیو
1h 59m

بازدید: 641
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/9/10 (01-12-2021)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
32 ویدیو
2h 2m

بازدید: 438
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/8/11 (02-11-2021)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
18 ویدیو
1h 6m

بازدید: 958
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/3/19 (09-06-2021)
توضیحات کامل reorder
85,000 تومان
59,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
57 ویدیو
3h 10m

بازدید: 426
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/1/12 (01-04-2021)
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
24,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
13 ویدیو
20m

بازدید: 818
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/1/3 (23-03-2021)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
25 ویدیو
1h 33m

بازدید: 710
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/5/21 (11-08-2020)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
27 ویدیو
1h 42m

بازدید: 437
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/5/17 (07-08-2020)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
38 ویدیو
2h 20m

بازدید: 684
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/5/2 (23-07-2020)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
19 ویدیو
1h 31m

بازدید: 482
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/4/6 (26-06-2020)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
19 ویدیو
52m

بازدید: 385
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/8 (27-04-2020)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
21 ویدیو
2h 12m

بازدید: 655
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/6 (25-04-2020)
توضیحات کامل reorder
95,000 تومان
66,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
73 ویدیو
3h 32m

بازدید: 867
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/5 (24-04-2020)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
25 ویدیو
2h 2m

بازدید: 373
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/1/7 (26-03-2020)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
25 ویدیو
1h 53m

بازدید: 610
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/12/22 (12-03-2020)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
29 ویدیو
1h 27m

بازدید: 576
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/21 (12-12-2019)
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 2
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi