−꞊≡   به مناسبت افتتاح سایت 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

dot NET (.NET)

تعداد آموزش: 15


انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/14 ( 04-01-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/30 ( 22-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 ( 27-09-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/26 ( 16-05-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/7 ( 27-04-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/16 ( 05-04-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/13 ( 02-02-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 ( 10-12-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 ( 10-12-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 ( 10-12-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/7/1 ( 23-09-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/4/25 ( 16-07-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/2/24 ( 14-05-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/7/5 ( 27-09-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/16 ( 05-04-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/26 ( 16-05-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/30 ( 22-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/7 ( 27-04-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/14 ( 04-01-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/7/1 ( 23-09-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/4/25 ( 16-07-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 ( 10-12-2019 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 ( 10-12-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 ( 10-12-2019 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/2/24 ( 14-05-2018 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/13 ( 02-02-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

گروه آموزشی

Software & Web Development
توسعه نرم افزار و وب
299
مشاهده
آموزشها
Programming Languages
145
مشاهده
آموزشها
Development Tools
44
مشاهده
آموزشها
Web Development
80
مشاهده
آموزشها
Mobile App Development
7
مشاهده
آموزشها
Databases
27
مشاهده
آموزشها
IT & Cloud
فناوری اطلاعات و فضای ابری
253
مشاهده
آموزشها
Operating Systems
43
مشاهده
آموزشها
Cloud Platforms & Tools
65
مشاهده
آموزشها
Collaboration Platforms
12
مشاهده
آموزشها
Configuration Management
2
مشاهده
آموزشها
Containers
17
مشاهده
آموزشها
IT Automation
30
مشاهده
آموزشها
Network
74
مشاهده
آموزشها
Virtualization
14
مشاهده
آموزشها
Creative Professional
خلاق حرفه‌ای
20
مشاهده
آموزشها
3D & Animation
15
مشاهده
آموزشها
Design & Graphic
8
مشاهده
آموزشها
Architecture & Construction
2
مشاهده
آموزشها
Data & Machine Learning
دیتا و یادگیری ماشین
40
مشاهده
آموزشها
Big Data
11
مشاهده
آموزشها
Data Visualization
2
مشاهده
آموزشها
Data Libraries
5
مشاهده
آموزشها
Artificial Intelligence (AI)
23
مشاهده
آموزشها
Security
امنیت
49
مشاهده
آموزشها
Security Fundamentals
16
مشاهده
آموزشها
Security Certifications
10
مشاهده
آموزشها
Security Operations
7
مشاهده
آموزشها
Security Testing
5
مشاهده
آموزشها
Cybersecurity
15
مشاهده
آموزشها
Business Professional
بیزنس حرفه‌ای
67
مشاهده
آموزشها
Office Applications
3
مشاهده
آموزشها
Business Intelligence
29
مشاهده
آموزشها
فیلترها:
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
108,000 تومان
75,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
94 ویدیو
4h 2m

بازدید: 485
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 (07-03-2023)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
23 ویدیو
2h 4m

بازدید: 475
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 (24-02-2023)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
36 ویدیو
1h 51m

بازدید: 461
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/14 (04-01-2023)
توضیحات کامل reorder
70,000 تومان
49,000 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
34 ویدیو
2h 37m

بازدید: 531
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/30 (22-10-2022)
توضیحات کامل reorder
193,000 تومان
135,100 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
160 ویدیو
8h 58m

بازدید: 552
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 (27-09-2022)
توضیحات کامل reorder
149,000 تومان
104,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
126 ویدیو
6h 9m

بازدید: 539
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/26 (16-05-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
30 ویدیو
2h 9m

بازدید: 504
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/7 (27-04-2022)
توضیحات کامل reorder
84,000 تومان
58,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
53 ویدیو
3h 8m

بازدید: 541
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/16 (05-04-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
68 ویدیو
2h 24m

بازدید: 217
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/13 (02-02-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
1 ویدیو
1h 4m

بازدید: 361
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 (10-12-2019)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
1 ویدیو
59m

بازدید: 362
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 (10-12-2019)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
1 ویدیو
52m

بازدید: 312
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/9/19 (10-12-2019)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
37 ویدیو
2h 10m

بازدید: 398
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/7/1 (23-09-2019)
توضیحات کامل reorder
77,000 تومان
53,900 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
47 ویدیو
2h 52m

بازدید: 394
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1398/4/25 (16-07-2019)
توضیحات کامل reorder
130,000 تومان
91,000 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
67 ویدیو
4h 50m

بازدید: 247
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1397/2/24 (14-05-2018)
توضیحات کامل reorder
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi