−꞊≡   به مناسبت افتتاح سایت 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

آموزش کار با XML در NET 6. (زیرنویس فارسی AI)
Working with XML in .NET 6
مدرس:
Paul D. Sheriff
با زیرنویس:
فارسی و انگلیسی
تاریخ انتشار:
1400/11/13
( 2022-02-02 )
فارسی کلاس

این دوره به شما آموزش می‌دهد که با استفاده از کلاس‌های موجود در فضای نام System.Xml.Linq در NET 6. فایل‌های XML را بارگیری، ذخیره و پرس و جو کنید.

آنچه یاد خواهید گرفت: برای پرس و جو و دستکاری اسناد XML، دات نت چندین فناوری عالی ارائه می‌دهد. در این دوره آموزشی، کار با XML در NET 6. ایجاد، بارگیری، ذخیره و پرس و جو اسناد XML را یاد خواهید گرفت. ابتدا، ایجاد و اصلاح اسناد XML را بررسی خواهید کرد. در مرحله بعد، بارگیری، ذخیره، اعتبارسنجی و روش‌های مختلف پرس و جو داده‌ها را در فایل‌های XML کشف خواهید کرد. در نهایت، شما یاد خواهید گرفت که چگونه اشیاء #C‌ را به صورت XML سریال کنید. وقتی این دوره را به پایان رساندید، مهارت‌ها و دانش XML مورد نیاز برای پردازش موثر و کارآمد فایل‌های XML را خواهید داشت.

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای تمرین
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس فارسی
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( زیرنویس‌ها جدا از ویدیو است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 

[ENGLISH]

01 Course Overview [2mins]
01-01 Course Overview [2mins]

02 XML, Schemas and XML/XSD Generators [12mins]
02-01 Introduction and Version Information [1mins]
02-02 Getting the Most out of this Course and Resources [2mins]
02-03 XML Structure [1mins]
02-04 XSD Structure [1mins]
02-05 XSD Schema Generator [2mins]
02-06 Generate C# Class from XSD [2mins]
02-07 Validate XML using XSD [1mins]
02-08 XML Formatting in Editors [2mins]

03 Using the System.Xml.Linq Namespace to Manipulate XML [19mins]
03-01 The System.Xml.Linq Namespace [1mins]
03-02 Create Empty XML Document [2mins]
03-03 Create XML with Elements and Attributes [3mins]
03-04 Create a Nested XML Document [2mins]
03-05 Parse XML String in XDocument Object [2mins]
03-06 Parse XML String in XElement Object [2mins]
03-07 Dot Net 6 Working Xml M3 07 [2mins]
03-08 Updating an Element in an XML Document [3mins]
03-09 Deleting an Element in an XML Document [2mins]

04 Load, Write, Validate, and Save XML Documents [20mins]
04-01 Loading XML Documents [1mins]
04-02 Load XML Using XDocument and XElement [2mins]
04-03 Displaying the First Node [3mins]
04-04 Writing XML to Disk [2mins]
04-05 Using the XmlWriter Class to Save XML to Disk [3mins]
04-06 Using a DataSet to Write XML to Disk [3mins]
04-07 Write XML to Disk from any Table in any Database [2mins]
04-08 Validating XML [2mins]
04-09 Validating XML and Viewing the Errors [2mins]

05 Query and Aggregate XML Using XPath [27mins]
05-01 Overview of XPath and Why XPath Still Matters [2mins]
05-02 Differences Using XPath with XDocument and XElement [3mins]
05-03 When You Get Errors Using XPath [1mins]
05-04 Resolving Errors by Using an Extension Method [3mins]
05-05 Filtering Data Using XPath Queries [2mins]
05-06 Using XPath Functions Such as last() and position() [2mins]
05-07 Creating C# Objects from XML [2mins]
05-08 Retrieve Attribute XML [2mins]
05-09 Retrieving Attribute-Based XML Using Extension Method [3mins]
05-10 XPath Functions count(), sum(), and Calculating an Average [4mins]
05-11 Calculating Minimum and Maximum Values [3mins]

06 Query and Aggregate XML Using LINQ to XML [22mins]
06-01 LINQ to XML Overview [2mins]
06-02 Using XDocument and Xelement with LINQ to XML [2mins]
06-03 Applying a Where Clause to an XML Document [2mins]
06-04 Retrieving a Single Node [1mins]
06-05 Sorting XML Nodes using OrderBy Clause [1mins]
06-06 Creating a Collection of C# Objects [1mins]
06-07 Joining Two XML Documents [3mins]
06-08 Working with Nested XML Documents [2mins]
06-09 Using Attribute-Based XML [2mins]
06-10 Searching and Sorting Attribute-Based XML [1mins]
06-11 Using LINQ Methods Count and Sum [2mins]
06-12 Using the LINQ Average Method [1mins]
06-13 Calculating Minimum and Maximum [2mins]

07 Serialize and Deserialize .NET Objects as XML [26mins]
07-01 Why Use XML Serialization? [2mins]
07-02 Serialize a Product Object to XML Using XmlSerializer [2mins]
07-03 Deserialize XML From File Into a Product Object [1mins]
07-04 Formatting XML Using the XmlWriterSettings Object [3mins]
07-05 Deserialize Formatted XML Into a Product Object [2mins]
07-06 Simplify XML Serialization Using an Extension Method [3mins]
07-07 Using XML Serialization Attributes [4mins]
07-08 Serializing a Composite Class to Create Nested XML [2mins]
07-09 Using the DataContractSerializer Class [3mins]
07-10 Using the BinaryFormatter Class [4mins]

08 Cache Frequently Used Data as XML [14mins]
08-01 Caching XML From SQL Server [1mins]
08-02 The Code to Read Data From SQL and Store into Local File [2mins]
08-03 Step-Through of Getting Data from SQL and Serializing [1mins]
08-04 A Method to Detect Changes on the Server [2mins]
08-05 Get Max Date and Total Rows from XML and Server [2mins]
08-06 Checking Local vs Server Information [2mins]
08-07 Change the Server and Detect the Changes [4mins]

[فارسی]

01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]
01-01 بررسی اجمالی دوره [2 دقیقه]

02 XML، طرحواره‌ها و ژنراتورهای XML XSD [12 دقیقه]
02-01 معرفی و اطلاعات نسخه [1 دقیقه]
02-02 بیشترین بهره را از این دوره و منابع [2 دقیقه]
02-03 ساختار XML [1 دقیقه]
02-04 ساختار XSD [1 دقیقه]
02-05 XSD Schema Generator [2 دقیقه]
02-06 ایجاد کلاس #C‌ از XSD [2 دقیقه]
02-07 اعتبارسنجی XML با استفاده از XSD [1 دقیقه]
02-08 قالب‌بندی XML در ویرایشگرها [2 دقیقه]

03 استفاده از فضای نام System.Xml.Linq برای دستکاری XML [19 دقیقه]
03-01 فضای نام System.Xml.Linq [1 دقیقه]
03-02 ایجاد سند XML خالی [2 دقیقه]
03-03 ایجاد XML با عناصر و ویژگی‌ها [3 دقیقه]
03-04 ایجاد یک سند XML تودرتو [2 دقیقه]
03-05 رشته XML را در شیء XDocument تجزیه کنید [2 دقیقه]
03-06 رشته XML را در شیء XElement تجزیه کنید [2 دقیقه]
03-07 Dot Net 6 Working Xml M3 07 [2 دقیقه]
03-08 به روز رسانی یک عنصر در یک سند XML [3 دقیقه]
03-09 حذف یک عنصر در یک سند XML [2 دقیقه]

04 بارگیری، نوشتن، اعتبارسنجی و ذخیره اسناد XML [20 دقیقه]
04-01 بارگیری اسناد XML [1 دقیقه]
04-02 بارگیری XML با استفاده از XDocument و XElement [2 دقیقه]
04-03 نمایش اولین گره [3 دقیقه]
04-04 نوشتن XML روی دیسک [2 دقیقه]
04-05 استفاده از کلاس XmlWriter برای ذخیره XML در دیسک [3 دقیقه]
04-06 استفاده از DataSet برای نوشتن XML روی دیسک [3 دقیقه]
04-07 نوشتن XML روی دیسک از هر جدولی در هر پایگاه داده [2 دقیقه]
04-08 اعتبارسنجی XML [2 دقیقه]
04-09 اعتبارسنجی XML و مشاهده خطاها [2 دقیقه]

05 جستجو و جمع‌آوری XML با استفاده از XPath [27 دقیقه]
05-01 مروری بر XPath و چرا XPath هنوز مهم است [2 دقیقه]
05-02 تفاوت‌های استفاده از XPath با XDocument و XElement [3 دقیقه]
05-03 وقتی با استفاده از XPath خطا می‌گیرید [1 دقیقه]
05-04 رفع خطاها با استفاده از روش پسوند [3 دقیقه]
05-05 فیلتر کردن داده‌ها با استفاده از پرس و جوهای XPath [2 دقیقه]
05-06 استفاده از توابع XPath مانند last() و position() [2mins]
05-07 ایجاد اشیاء #C‌ از XML [2 دقیقه]
05-08 بازیابی ویژگی XML [2 دقیقه]
05-09 بازیابی XML مبتنی بر ویژگی با استفاده از روش پسوند [3 دقیقه]
05-10 تعداد توابع XPath()، sum()، و محاسبه میانگین [4 دقیقه]
05-11 محاسبه مقادیر حداقل و حداکثر [3 دقیقه]

06 جستجو و تجمیع XML با استفاده از LINQ به XML [22 دقیقه]
06-01 نمای کلی LINQ به XML [2 دقیقه]
06-02 استفاده از XDocument و Xelement با LINQ به XML [2 دقیقه]
06-03 اعمال یک بند Where به یک سند XML [2 دقیقه]
06-04 بازیابی یک گره واحد [1 دقیقه]
06-05 مرتب‌سازی گره‌های XML با استفاده از بند OrderBy [1 دقیقه]
06-06 ایجاد مجموعه‌ای از اشیاء #C‌ [1 دقیقه]
06-07 پیوستن به دو سند XML [3 دقیقه]
06-08 کار با اسناد XML تودرتو [2 دقیقه]
06-09 استفاده از XML مبتنی بر ویژگی [2 دقیقه]
06-10 جستجو و مرتب‌سازی XML مبتنی بر ویژگی [1 دقیقه]
06-11 با استفاده از روش‌های LINQ تعداد و مجموع [2 دقیقه]
06-12 با استفاده از روش میانگین LINQ [1 دقیقه]
06-13 محاسبه حداقل و حداکثر [2 دقیقه]

07 سریال‌سازی و سریال‌زدایی اشیاء NET به صورت XML [26 دقیقه]
07-01 چرا از سریال‌سازی XML استفاده کنیم؟ [2 دقیقه]
07-02 سریال کردن یک شی محصول در XML با استفاده از XmlSerializer [2 دقیقه]
07-03 XML را از فایل به یک شی محصول تبدیل کنید [1 دقیقه]
07-04 قالب‌بندی XML با استفاده از شی XmlWriterSettings [3 دقیقه]
07-05 XML فرمت شده را به یک شی محصول تبدیل کنید [2 دقیقه]
07-06 ساده‌سازی سریال XML با استفاده از روش پسوند [3 دقیقه]
07-07 استفاده از ویژگی‌های سریال‌سازی XML [4 دقیقه]
07-08 سریال‌سازی یک کلاس ترکیبی برای ایجاد XML تودرتو [2 دقیقه]
07-09 استفاده از کلاس DataContractSerializer [3 دقیقه]
07-10 استفاده از کلاس BinaryFormatter [4 دقیقه]

08 حافظه پنهان داده‌های استفاده شده اغلب به عنوان XML [14 دقیقه]
08-01 ذخیره XML از سرور SQL [1 دقیقه]
08-02 کد خواندن داده‌ها از SQL و ذخیره در فایل محلی [2 دقیقه]
08-03 مرحله‌ای از دریافت داده از SQL و سریال‌سازی [1 دقیقه]
08-04 روشی برای تشخیص تغییرات در سرور [2 دقیقه]
08-05 حداکثر تاریخ و تعداد ردیف‌ها را از XML و سرور دریافت کنید [2 دقیقه]
08-06 بررسی اطلاعات محلی در مقابل سرور [2 دقیقه]
08-07 سرور را تغییر دهید و تغییرات را شناسایی کنید [4 دقیقه]

 

مهارت های موجود در این دوره: Software & Web Development Development Tools dot NET (.NET)
مشخصات این آموزش
تولید کننده محتوا
PLURALSIGHT - پلورال سایت
تولید زیرنویس فارسی
فارسی کلاس farsiclass.ir
مدرس
Paul D. Sheriff
پل دی. شریف
تاریخ انتشار
1400/11/13
2022-02-02
سطح آموزش
متوسط
زبان آموزش
انگلیسی
زیرنویس
فارسی و انگلیسی
نوع زیرنویس فارسی
ترجمه توسط هوش مصنوعی (AI)
مدت زمان آموزش
2ساعت و 24دقیقه
تعداد ویدیو‌ها
68 ویدیو
حجم فایل‌ها
408 مگابایت دانلود با تعرفه نیم بها
زمان تقریبی دانلود فایل‌ها
7 دقیقه (با سرعت 1 مگابایت در ثانیه)
کد آموزش در سایت
FP1575
تعداد بازدید : 217
اشتراک آموزش در تلگرام پلورال_ آموزش کار با XML در NET 6. (زیرنویس فارسی AI)
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart

Paul D. Sheriff
پل دی. شریف

تعداد دوره‌های آموزشی این مدرس: 1

پل بیش از سی سال تجربه معماری سیستم‌های اطلاعاتی دارد و تخصص او مورد تقاضای شرکت‌های Fortune 500 است. پل نویسنده Pluralsight است، بیش از 400 مقاله منتشر کرده است و بیش از 14 کتاب در موضوعات مختلف از جاوا اسکریپت، انگولار، سی شارپ، SQL Server و بسیاری از فناوری‌های دات نت نوشته است. پل یک سخنران مکرر در کنفرانس‌ها و گروه‌های کاربری است.

جدیدترین آموزشهای مرتبط

تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi