−꞊≡   به مناسبت افتتاح سایت 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

Development Tools

تعداد آموزش: 44


انتشار: 1401/12/29 ( 20-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/19 ( 10-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/17 ( 06-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/21 ( 11-01-2023 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/27 ( 18-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/25 ( 16-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/30 ( 22-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/22 ( 14-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 ( 27-09-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/2 ( 24-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/21 ( 12-08-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/18 ( 09-08-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/6 ( 28-07-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/26 ( 16-05-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/12/19 ( 10-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/29 ( 20-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 ( 24-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/17 ( 06-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: 1401/12/19 ( 10-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/2 ( 24-09-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/27 ( 18-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/1/11 ( 30-03-2020 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/27 ( 16-04-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/29 ( 20-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/18 ( 09-08-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 ( 27-09-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/21 ( 12-08-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/16 ( 05-04-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/26 ( 16-05-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/30 ( 22-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/4/5 ( 25-06-2020 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/13 ( 03-05-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/25 ( 16-11-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/22 ( 14-10-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

گروه آموزشی

Software & Web Development
توسعه نرم افزار و وب
299
مشاهده
آموزشها
Programming Languages
145
مشاهده
آموزشها
Development Tools
44
مشاهده
آموزشها
Web Development
80
مشاهده
آموزشها
Mobile App Development
7
مشاهده
آموزشها
Databases
27
مشاهده
آموزشها
IT & Cloud
فناوری اطلاعات و فضای ابری
253
مشاهده
آموزشها
Operating Systems
43
مشاهده
آموزشها
Cloud Platforms & Tools
65
مشاهده
آموزشها
Collaboration Platforms
12
مشاهده
آموزشها
Configuration Management
2
مشاهده
آموزشها
Containers
17
مشاهده
آموزشها
IT Automation
30
مشاهده
آموزشها
Network
74
مشاهده
آموزشها
Virtualization
14
مشاهده
آموزشها
Creative Professional
خلاق حرفه‌ای
20
مشاهده
آموزشها
3D & Animation
15
مشاهده
آموزشها
Design & Graphic
8
مشاهده
آموزشها
Architecture & Construction
2
مشاهده
آموزشها
Data & Machine Learning
دیتا و یادگیری ماشین
40
مشاهده
آموزشها
Big Data
11
مشاهده
آموزشها
Data Visualization
2
مشاهده
آموزشها
Data Libraries
5
مشاهده
آموزشها
Artificial Intelligence (AI)
23
مشاهده
آموزشها
Security
امنیت
49
مشاهده
آموزشها
Security Fundamentals
16
مشاهده
آموزشها
Security Certifications
10
مشاهده
آموزشها
Security Operations
7
مشاهده
آموزشها
Security Testing
5
مشاهده
آموزشها
Cybersecurity
15
مشاهده
آموزشها
Business Professional
بیزنس حرفه‌ای
67
مشاهده
آموزشها
Office Applications
3
مشاهده
آموزشها
Business Intelligence
29
مشاهده
آموزشها
فیلترها:
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
13 ویدیو
42m

بازدید: 560
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/29 (20-03-2023)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
14 ویدیو
57m

بازدید: 699
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/19 (10-03-2023)
توضیحات کامل reorder
108,000 تومان
75,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
94 ویدیو
4h 2m

بازدید: 485
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 (07-03-2023)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
23 ویدیو
2h 4m

بازدید: 475
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/5 (24-02-2023)
توضیحات کامل reorder
149,000 تومان
104,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
103 ویدیو
6h 9m

بازدید: 335
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/17 (06-02-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
19 ویدیو
1h 26m

بازدید: 220
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/21 (11-01-2023)
توضیحات کامل reorder
83,000 تومان
58,100 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
55 ویدیو
3h 6m

بازدید: 596
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/27 (18-11-2022)
توضیحات کامل reorder
73,000 تومان
51,100 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
39 ویدیو
2h 43m

بازدید: 512
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/25 (16-11-2022)
توضیحات کامل reorder
70,000 تومان
49,000 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
34 ویدیو
2h 37m

بازدید: 531
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/30 (22-10-2022)
توضیحات کامل reorder
68,000 تومان
47,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
55 ویدیو
2h 32m

بازدید: 509
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/22 (14-10-2022)
توضیحات کامل reorder
193,000 تومان
135,100 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
160 ویدیو
8h 58m

بازدید: 552
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/5 (27-09-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
20 ویدیو
1h 5m

بازدید: 618
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/7/2 (24-09-2022)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
27,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
7 ویدیو
35m

بازدید: 550
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/21 (12-08-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
43 ویدیو
2h 28m

بازدید: 559
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/18 (09-08-2022)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
21 ویدیو
41m

بازدید: 359
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/6 (28-07-2022)
توضیحات کامل reorder
149,000 تومان
104,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
126 ویدیو
6h 9m

بازدید: 539
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/26 (16-05-2022)
توضیحات کامل reorder
119,000 تومان
83,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
87 ویدیو
4h 26m

بازدید: 525
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/2/13 (03-05-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
45 ویدیو
1h 17m

بازدید: 563
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/27 (16-04-2022)
توضیحات کامل reorder
84,000 تومان
58,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
53 ویدیو
3h 8m

بازدید: 541
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/1/16 (05-04-2022)
توضیحات کامل reorder
97,000 تومان
67,900 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
50 ویدیو
3h 37m

بازدید: 329
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/28 (17-02-2022)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
68 ویدیو
2h 24m

بازدید: 217
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/13 (02-02-2022)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
28 ویدیو
1h 28m

بازدید: 302
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/11/2 (22-01-2022)
توضیحات کامل reorder
74,000 تومان
51,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
47 ویدیو
2h 45m

بازدید: 329
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/4/9 (30-06-2021)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
35 ویدیو
1h 57m

بازدید: 508
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/3/7 (28-05-2021)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
19 ویدیو
1h 29m

بازدید: 345
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/4/28 (18-07-2020)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
49 ویدیو
2h 6m

بازدید: 392
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/4/23 (13-07-2020)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
24 ویدیو
1h 35m

بازدید: 531
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/4/5 (25-06-2020)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
21 ویدیو
44m

بازدید: 324
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/25 (14-05-2020)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
22 ویدیو
2h 5m

بازدید: 362
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/2/12 (01-05-2020)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
25 ویدیو
1h 42m

بازدید: 582
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/1/11 (30-03-2020)
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 2
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi