−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها   

logo mix

IT & Cloud

تعداد آموزش: 253


انتشار: 1402/1/25 ( 14-04-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 ( 13-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 ( 13-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 ( 07-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/15 ( 06-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/11 ( 02-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/9 ( 28-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/4 ( 23-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/2 ( 21-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/27 ( 16-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/21 ( 10-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/19 ( 08-02-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI


انتشار: 1401/9/24 ( 15-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/11 ( 02-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/4 ( 23-02-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/5/10 ( 31-07-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/16 ( 07-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/15 ( 06-03-2023 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/4/9 ( 30-06-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/19 ( 10-12-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 ( 09-03-2023 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/7/11 ( 02-10-2020 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/8/12 ( 03-11-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/2 ( 23-12-2022 )
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1399/4/25 ( 15-07-2020 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1400/3/19 ( 09-06-2021 )
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/5/7 ( 29-07-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/6/30 ( 21-09-2022 )
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

گروه آموزشی

Software & Web Development
توسعه نرم افزار و وب
299
مشاهده
آموزشها
Programming Languages
145
مشاهده
آموزشها
Development Tools
44
مشاهده
آموزشها
Web Development
80
مشاهده
آموزشها
Mobile App Development
7
مشاهده
آموزشها
Databases
27
مشاهده
آموزشها
IT & Cloud
فناوری اطلاعات و فضای ابری
253
مشاهده
آموزشها
Operating Systems
43
مشاهده
آموزشها
Cloud Platforms & Tools
65
مشاهده
آموزشها
Collaboration Platforms
12
مشاهده
آموزشها
Configuration Management
2
مشاهده
آموزشها
Containers
17
مشاهده
آموزشها
IT Automation
30
مشاهده
آموزشها
Network
74
مشاهده
آموزشها
Virtualization
14
مشاهده
آموزشها
Creative Professional
خلاق حرفه‌ای
20
مشاهده
آموزشها
3D & Animation
15
مشاهده
آموزشها
Design & Graphic
8
مشاهده
آموزشها
Architecture & Construction
2
مشاهده
آموزشها
Data & Machine Learning
دیتا و یادگیری ماشین
40
مشاهده
آموزشها
Big Data
11
مشاهده
آموزشها
Data Visualization
2
مشاهده
آموزشها
Data Libraries
5
مشاهده
آموزشها
Artificial Intelligence (AI)
23
مشاهده
آموزشها
Security
امنیت
49
مشاهده
آموزشها
Security Fundamentals
16
مشاهده
آموزشها
Security Certifications
10
مشاهده
آموزشها
Security Operations
7
مشاهده
آموزشها
Security Testing
5
مشاهده
آموزشها
Cybersecurity
15
مشاهده
آموزشها
Business Professional
بیزنس حرفه‌ای
67
مشاهده
آموزشها
Office Applications
3
مشاهده
آموزشها
Business Intelligence
29
مشاهده
آموزشها
فیلترها:
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
75,000 تومان
52,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
41 ویدیو
2h 48m

بازدید: 839
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1402/1/25 (14-04-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
15 ویدیو
1h 2m

بازدید: 941
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 (13-03-2023)
توضیحات کامل reorder
89,000 تومان
62,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
30 ویدیو
3h 18m

بازدید: 890
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/22 (13-03-2023)
توضیحات کامل reorder
84,000 تومان
58,800 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
56 ویدیو
3h 8m

بازدید: 984
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 (09-03-2023)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
43 ویدیو
2h 10m

بازدید: 975
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 (09-03-2023)
توضیحات کامل reorder
98,000 تومان
68,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
50 ویدیو
3h 38m

بازدید: 1075
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 (09-03-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
26 ویدیو
1h 7m

بازدید: 666
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/18 (09-03-2023)
توضیحات کامل reorder
76,000 تومان
53,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
41 ویدیو
2h 51m

بازدید: 925
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/16 (07-03-2023)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
35 ویدیو
1h 36m

بازدید: 1112
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/15 (06-03-2023)
توضیحات کامل reorder
162,000 تومان
113,400 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
73 ویدیو
7h 5m

بازدید: 818
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/11 (02-03-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
18 ویدیو
1h 2m

بازدید: 494
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/9 (28-02-2023)
توضیحات کامل reorder
175,000 تومان
122,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
109 ویدیو
8h 7m

بازدید: 1155
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/4 (23-02-2023)
توضیحات کامل reorder
76,000 تومان
53,200 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
40 ویدیو
2h 50m

بازدید: 596
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/12/2 (21-02-2023)
توضیحات کامل reorder
95,000 تومان
66,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
33 ویدیو
3h 32m

بازدید: 978
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/27 (16-02-2023)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
8 ویدیو
44m

بازدید: 868
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/21 (10-02-2023)
توضیحات کامل reorder
133,000 تومان
93,100 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
78 ویدیو
5h 12m

بازدید: 876
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/19 (08-02-2023)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
34,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
8 ویدیو
48m

بازدید: 804
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/17 (06-02-2023)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
46 ویدیو
2h 26m

بازدید: 700
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/11/5 (25-01-2023)
توضیحات کامل reorder
133,000 تومان
93,100 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
47 ویدیو
4h 56m

بازدید: 940
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/28 (18-01-2023)
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
55,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
34 ویدیو
2h 2m

بازدید: 716
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/21 (11-01-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
34 ویدیو
1h 18m

بازدید: 787
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/21 (11-01-2023)
توضیحات کامل reorder
65,000 تومان
45,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
13 ویدیو
1h 7m

بازدید: 987
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/19 (09-01-2023)
توضیحات کامل reorder
71,000 تومان
49,700 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
40 ویدیو
2h 38m

بازدید: 953
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/16 (06-01-2023)
توضیحات کامل reorder
69,000 تومان
48,300 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
17 ویدیو
1h 43m

بازدید: 534
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/5 (26-12-2022)
توضیحات کامل reorder
98,000 تومان
68,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
51 ویدیو
3h 38m

بازدید: 1049
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/10/2 (23-12-2022)
توضیحات کامل reorder
142,000 تومان
99,400 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
71 ویدیو
5h 34m

بازدید: 746
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/30 (21-12-2022)
توضیحات کامل reorder
92,000 تومان
64,400 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
40 ویدیو
3h 26m

بازدید: 1195
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/24 (15-12-2022)
توضیحات کامل reorder
78,000 تومان
54,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
41 ویدیو
2h 55m

بازدید: 1076
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/19 (10-12-2022)
توضیحات کامل reorder
145,000 تومان
101,500 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
54 ویدیو
5h 41m

بازدید: 747
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/17 (08-12-2022)
توضیحات کامل reorder
82,000 تومان
57,400 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
33 ویدیو
3h 4s

بازدید: 962
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 1401/9/17 (08-12-2022)
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 9
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi