−꞊≡   به مناسبت افتتاح سایت 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

آموزش برنامه نویسی غیرهمزمان در سی شارپ 10 (زیرنویس فارسی AI)
Asynchronous Programming in C# 10
مدرس:
Filip Ekberg
با زیرنویس:
فارسی و انگلیسی
تاریخ انتشار:
1401/7/21
( 2022-10-13 )
از پربازدیدترین ها
فارسی کلاس

این دوره به شما یاد می‌دهد که چگونه با برنامه نویسی ناهمزمان در دات نت شروع کنید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه این الگوها را در برنامه‌های جدید و موجود اعمال کنید و خواهید دید که چگونه از اشتباهات رایج جلوگیری کنید.
آنچه یاد خواهید گرفت:
این دوره برای کسانی از شماست که می‌خواهند با استفاده از اصول ناهمزمان برنامه‌های سریع، پاسخگو و در کل بهتر بسازند. در این دوره، برنامه نویسی آسنکرون در سی شارپ 10، یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه نویسی ناهمزمان را در برنامه‌های خود اعمال کنید. ابتدا، نحوه معرفی کلمات کلیدی async & await را بررسی خواهید کرد. سپس، کتابخانه موازی وظایف را کشف خواهید کرد و نحوه ارتباط آن با همگام‌سازی و انتظار را خواهید فهمید. در نهایت، در مورد اینکه چگونه معرفی الگوهای ناهمزمان بر برنامه تأثیر می‌گذارد، اجتناب از تله‌ها، چگونه به بهترین شکل به این الگوها نزدیک شوید و چگونه برنامه‌نویسی موازی را در برنامه‌های خود معرفی کنید، بیشتر خواهید آموخت. وقتی این دوره را به پایان رساندید، مهارت‌ها و دانش برنامه نویسی ناهمزمان مورد نیاز برای استفاده از آن در برنامه‌های #C‌ خود را خواهید داشت.

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای تمرین
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس فارسی
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( زیرنویس‌ها جدا از ویدیو است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 

[ENGLISH]

01 Course Overview [3mins]
01-01 Course Overview [3mins]

02 Getting Started with Asynchronous Programming in C# using Async and Await [46mins]
02-01 Asynchronous Programming in .NET [7mins]
02-02 Version Check [1mins]
02-03 Setting up the Exercise Files [2mins]
02-04 Introducing Async and Await in C# [12mins]
02-05 Understanding a Continuation [6mins]
02-06 Creating Your Own Asynchronous Method [8mins]
02-07 Handling Exceptions [5mins]
02-08 Best Practices [5mins]

03 Using the Task Parallel Library for Asynchronous Programming [51mins]
03-01 Introducing the Task [6mins]
03-02 Creating an Asynchronous Operation Using a Task [6mins]
03-03 Obtaining the Result of a Task [7mins]
03-04 Nested Asynchronous Operations [3mins]
03-05 Handling Task Success and Failure [8mins]
03-06 Cancellation and Stopping a Task [12mins]
03-07 Cancellation with HttpClient [4mins]
03-08 Summary [5mins]

04 Exploring Useful Methods in the Task Parallel Library [35mins]
04-01 Exploring the Task Parallel Library [1mins]
04-02 Knowing When All or Any Task Completes [9mins]
04-03 Precomputed Results of a Task [7mins]
04-04 Process Tasks as They Complete [6mins]
04-05 Execution Context and Controlling the Continuation [8mins]
04-06 Summary [4mins]

05 Async & Await Advanced Topics [30mins]
05-01 Async and Await Advanced Topics [1mins]
05-02 Asynchronous Streams and Disposables [12mins]
05-03 The Implications of Async and Await [8mins]
05-04 Reducing the Amount of State Machines [3mins]
05-05 Deadlocking [5mins]
05-06 Summary [1mins]

06 Asynchronous Programming Advanced Topics [30mins]
06-01 Advanced Topics [1mins]
06-02 Report on the Progress of a Task [8mins]
06-03 Using Task Completion Source [6mins]
06-04 Working with Attached and Detached Tasks [12mins]
06-05 Summary [3mins]

07 Parallel Programming and Multithreading in C# [41mins]
07-01 Multithreaded Programming in C# [4mins]
07-02 A Problem to Solve in Parallel [7mins]
07-03 Your First Parallel Operation [7mins]
07-04 Using Parallel and Asynchronous Principles Together [4mins]
07-05 Handling Exceptions [4mins]
07-06 Processing a Collection of Data in Parallel [11mins]
07-07 Summary [4mins]

08 Advanced Parallel Programming- Understanding Locking and Shared Variables [43mins]
08-01 Advanced Concepts [2mins]
08-02 Working with Shared Variables [10mins]
08-03 Performing Atomic Operations [5mins]
08-04 Deadlocks with Nested Locks [7mins]
08-05 Cancel Parallel Operations [7mins]
08-06 ThreadLocal and AsyncLocal Variables [7mins]
08-07 Summary [5mins]

09 Using Parallel LINQ (PLINQ) [19mins]
09-01 Introducing Parallel LINQ and How to Best Use It [7mins]
09-02 Creating a Parallel Language Integrated Query [10mins]
09-03 Summary and Final Words [2mins]

[فارسی]

01 نمای کلی دوره [3 دقیقه]
01-01 نمای کلی دوره [3 دقیقه]

02 شروع برنامه نویسی ناهمزمان در سی شارپ با استفاده از Async و Await [46 دقیقه]
02-01 برنامه نویسی ناهمزمان در دات نت [7 دقیقه]
02-02 بررسی نسخه [1 دقیقه]
02-03 راه اندازی فایلهای تمرین [2 دقیقه]
02-04 معرفی Async و Await در سی شارپ [12 دقیقه]
02-05 درک یک ادامه [6 دقیقه]
02-06 ایجاد روش ناهمزمان خود [8 دقیقه]
02-07 رسیدگی به موارد استثنا [5 دقیقه]
02-08 بهترین تمرینات [5 دقیقه]

03 استفاده از کتابخانه موازی وظایف برای برنامه نویسی ناهمزمان [51 دقیقه]
03-01 معرفی کار [6 دقیقه]
03-02 ایجاد یک عملیات ناهمزمان با استفاده از یک وظیفه [6 دقیقه]
03-03 به دست آوردن نتیجه یک کار [7 دقیقه]
03-04 عملیات ناهمزمان تودرتو [3 دقیقه]
03-05 مدیریت موفقیت و شکست در کار [8 دقیقه]
03-06 لغو و توقف یک کار [12 دقیقه]
03-07 لغو با HttpClient [4 دقیقه]
03-08 خلاصه [5 دقیقه]

04 کاوش روش‌های مفید در کتابخانه موازی وظایف [35 دقیقه]
04-01 کاوش در کتابخانه موازی وظایف [1 دقیقه]
04-02 دانستن زمانی که همه یا هر کار تکمیل می‌شود [9 دقیقه]
04-03 نتایج از پیش محاسبه شده یک کار [7 دقیقه]
04-04 پردازش وظایف به محض تکمیل [6 دقیقه]
04-05 متن اجرا و کنترل ادامه [8 دقیقه]
04-06 خلاصه [4 دقیقه]

05 Async & Await Advanced Topics [30 دقیقه]
05-01 همگام‌سازی و انتظار موضوعات پیشرفته [1 دقیقه]
05-02 جریان‌های ناهمزمان و وسایل یکبار مصرف [12 دقیقه]
05-03 پیامدهای Async و Await [8 دقیقه]
05-04 کاهش مقدار ماشین‌های حالت [3 دقیقه]
05-05 بن بست [5 دقیقه]
05-06 خلاصه [1 دقیقه]

06 موضوعات پیشرفته برنامه نویسی ناهمزمان [30 دقیقه]
06-01 موضوعات پیشرفته [1 دقیقه]
06-02 گزارش پیشرفت یک کار [8 دقیقه]
06-03 استفاده از منبع تکمیل کار [6 دقیقه]
06-04 کار با وظایف پیوست و جدا شده [12 دقیقه]
06-05 خلاصه [3 دقیقه]

07 برنامه نویسی موازی و چند رشته‌ای در سی شارپ [41 دقیقه]
07-01 برنامه نویسی چند رشته‌ای در سی شارپ [4 دقیقه]
07-02 مسئله‌ای برای حل موازی [7 دقیقه]
07-03 اولین عملیات موازی شما [7 دقیقه]
07-04 استفاده از اصول موازی و ناهمزمان با هم [4 دقیقه]
07-05 رسیدگی به موارد استثنا [4 دقیقه]
07-06 پردازش مجموعه‌ای از داده‌ها به صورت موازی [11 دقیقه]
07-07 خلاصه [4 دقیقه]

08 برنامه نویسی موازی پیشرفته- درک قفل و متغیرهای مشترک [43 دقیقه]
08-01 مفاهیم پیشرفته [2 دقیقه]
08-02 کار با متغیرهای مشترک [10 دقیقه]
08-03 انجام عملیات اتمی [5 دقیقه]
08-04 بن‌بست‌ها با قفل‌های تودرتو [7 دقیقه]
08-05 لغو عملیات موازی [7 دقیقه]
08-06 متغیرهای ThreadLocal و AsyncLocal [7 دقیقه]
08-07 خلاصه [5 دقیقه]

09 استفاده از LINQ موازی (PLINQ) [19 دقیقه]
09-01 معرفی LINQ موازی و نحوه بهترین استفاده از آن [7 دقیقه]
09-02 ایجاد یک جستار یکپارچه به زبان موازی [10 دقیقه]
09-03 خلاصه و کلمات پایانی [2 دقیقه]

 

مهارت های موجود در این دوره: Software & Web Development Programming Languages C#
مشخصات این آموزش
تولید کننده محتوا
PLURALSIGHT - پلورال سایت
تولید زیرنویس فارسی
فارسی کلاس farsiclass.ir
مدرس
Filip Ekberg
فیلیپ اکبرگ
تاریخ انتشار
1401/7/21
2022-10-13
سطح آموزش
متوسط
زبان آموزش
انگلیسی
زیرنویس
فارسی و انگلیسی
نوع زیرنویس فارسی
ترجمه توسط هوش مصنوعی (AI)
مدت زمان آموزش
5ساعت و 1دقیقه
تعداد ویدیو‌ها
51 ویدیو
حجم فایل‌ها
1010 مگابایت دانلود با تعرفه نیم بها
زمان تقریبی دانلود فایل‌ها
17 دقیقه (با سرعت 1 مگابایت در ثانیه)
کد آموزش در سایت
FP1120
تعداد بازدید : 572
اشتراک آموزش در تلگرام پلورال_ آموزش برنامه نویسی غیرهمزمان در سی شارپ 10 (زیرنویس فارسی AI)
128,000 تومان
89,600 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart

Filip Ekberg
فیلیپ اکبرگ

تعداد دوره‌های آموزشی این مدرس: 3

فیلیپ یک توسعه دهنده مشتاق است که هر روز تلاش می‌کند چیز جدیدی یاد بگیرد. فیلیپ با بیش از یک دهه تجربه در دات نت، دانش و ایده‌های خود را به طور فعال در سراسر جهان منتشر می‌کند، چه در کنفرانس‌ها و چه آنلاین. فیلیپ در طیف وسیعی از فناوری‌های مختلف مانند WPF، Win Forms، ASP.NET، ASP.NET Core و Xamarin کار کرده است. در سال 2012، فیلیپ کتاب C#‌ Smorgasbord را منتشر کرد که طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها و الگوهای مختلف را با استفاده از سی شارپ پوشش می‌دهد و درست پس از معرفی فیلیپ به عنوان نویسنده در Pluralsight. سال بعد، او جایزه MVP مایکروسافت را دریافت کرد و از آن زمان تاکنون آن را حفظ کرده است.

جدیدترین آموزشهای مرتبط

تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi