−꞊≡  تخفیف ویژه 30% تخفیف بر روی تمامی آموزشها (به مدت محدود)  

logo mix

آموزش مشاغل در فناوری اطلاعات: چگونه اولین شغل خود را بدست آوریم (زیرنویس فارسی AI)
Careers in IT: How to Get Your First Job
مدرس:
Amber Israelsen
با زیرنویس:
فارسی و انگلیسی
تاریخ انتشار:
1398/9/29
( 2019-12-20 )
فارسی کلاس

این دوره راهنمای عملی دانشجویانی است که از دانشگاه به اولین شغل خود در فناوری اطلاعات می‌روند. این فرآیند جستجوی شغل را از ابتدا تا انتها پوشش می‌دهد.
آنچه یاد می‌گیرید:
این دوره راهنمای عملی دانشجویانی است که از دانشگاه به اولین شغل خود در فناوری اطلاعات می‌روند. اهمیت دانشگاه (اشاره نه فقط نمرات!) و چگونگی توسعه مهارت‌هایی که کارفرمایان امروز به دنبال آن هستند را پوشش می‌دهد.

این دوره دانشجویان را از ابتدا تا انتها در فرآیند جستجوی شغل راهنمایی می‌کند.

سطح آموزشی
خرید آنلاین و دانلود فوری
به همراه فایلهای تمرین
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس
ویدئوهای آموزشی با زیرنویس فارسی
کیفیت HD ویدئوهای آموزشی
قابل استفاده برای ناشنوایان
 
 
 

نمونه ویدیوی آموزشی ( زیرنویس‌ها جدا از ویدیو است و میتوانید آنرا نمایش ندهید ) :

 

[ENGLISH]

01 Your IT Job Success Starts Now [5mins]
01-01 Your IT Job Success Starts Now [4mins]
01-02 A Story About an IT Job Search [1mins]

02 Myth-busting School [15mins]
02-01 Busted! [2mins]
02-02 Its Not All About Your Grades [3mins]
02-03 Its Not All About the Technology [3mins]
02-04 Why School What It IS About [6mins]
02-05 Summarizing the Myths [1mins]

03 Amplifying Employability [45mins]
03-01 Amp up Your Employability [2mins]
03-02 Building Soft Skills [1mins]
03-03 Communication [5mins]
03-04 Collaboration and Teamwork [4mins]
03-05 Leadership [4mins]
03-06 Networking [7mins]
03-07 Building Technical Experience [1mins]
03-08 Open Source Projects [3mins]
03-09 Internships [3mins]
03-10 Freelance Gigs [3mins]
03-11 User Groups [2mins]
03-12 Senior Projects [2mins]
03-13 Blogging [2mins]
03-14 Mentoring [4mins]
03-15 Summarizing Employability [2mins]

04 Spot-on Resume Essentials [36mins]
04-01 Introduction to Resumes and Cover Letters [2mins]
04-02 Your Resume Is Critically Important! [2mins]
04-03 Basic Resume Structure [7mins]
04-04 Resume FAQs [10mins]
04-05 Demo- Sample Resume [3mins]
04-06 Cover Letter Basics [5mins]
04-07 Social Media Is the New Resume [6mins]
04-08 Summarizing Resumes and Cover Letters [1mins]

05 Highly Effective Job Mining [17mins]
05-01 Introduction to Finding Jobs [2mins]
05-02 Most Effective Ways to Find a Job- Target Companies [4mins]
05-03 Most Effective Ways to Find a Job- Work Your Network [6mins]
05-04 Most Effective Ways to Find a Job- Your School [3mins]
05-05 Less Effective Ways to Find a Job [1mins]
05-06 Summarizing Job Mining [1mins]

06 Nuts and Bolts of a Killer Job Interview [79mins]
06-01 Introduction to Job Interviewing [3mins]
06-02 The Job Interview Is Most Important [4mins]
06-03 Before the Interview- Research [10mins]
06-04 Before the Interview- Pre-screening Questions [4mins]
06-05 Before the Interview- Technical Questions [5mins]
06-06 Before the Interview- Behavioral Questions [4mins]
06-07 Before the Interview- Group Questions [5mins]
06-08 Before the Interview- Practice, Practice, Practice [6mins]
06-09 Before the Interview- Check the Details, Including Dress Code [6mins]
06-10 During the Interview- Show Time! [1mins]
06-11 During the Interview- Likeability [4mins]
06-12 During the Interview- Enthusiasm [2mins]
06-13 During the Interview- Confidence [4mins]
06-14 During the Interview- Communication [2mins]
06-15 During the Interview- Body Language [4mins]
06-16 During the Interview- Technical Skills [3mins]
06-17 During the Interview- Wrapping Up [2mins]
06-18 After the Interview- Thank You and Follow-up [8mins]
06-19 Summarizing the Interview Process [2mins]

07 Supercharge Your Job Offers [28mins]
07-01 Introduction to Job Offers [2mins]
07-02 Types of Job Offers [2mins]
07-03 Your Wish List [5mins]
07-04 Startup vs. Corporate [10mins]
07-05 Negotiating the Offer [5mins]
07-06 Accepting or Declining an Offer [1mins]
07-07 The Rejection Letter [2mins]
07-08 Summarizing Job Offers [1mins]

08 FAQs- More Real-World Tips, Tricks, and Secrets [23mins]
08-01 FAQs- More Real-world Tips, Tricks, and Secrets [1mins]
08-02 FAQs About Resumes and Cover Letters [6mins]
08-03 FAQs About Finding Jobs [5mins]
08-04 FAQs About Job Interviews [8mins]
08-05 FAQs About Job Offers [2mins]
08-06 Thank You and Good Luck! [1mins]

[فارسی]

01 موفقیت شغلی شما در فناوری اطلاعات اکنون شروع می‌شود [5 دقیقه]
01-01 موفقیت شغلی IT شما اکنون شروع می‌شود [4 دقیقه]
01-02 داستانی درباره جستجوی شغل فناوری اطلاعات [1 دقیقه]

02 مدرسه اسطوره شکن [15 دقیقه]
02-01 متلاشی شد! [2 دقیقه]
02-02 همه چیز در مورد نمرات شما نیست [3 دقیقه]
02-03 همه چیز درباره فناوری نیست [3 دقیقه]
02-04 چرا مدرسه؟ درباره چیست [6 دقیقه]
02-05 خلاصه افسانه‌ها [1 دقیقه]

03 تقویت قابلیت استخدام [45 دقیقه]
03-01 قابلیت استخدام خود را تقویت کنید [2 دقیقه]
03-02 ایجاد مهارت‌های نرم [1 دقیقه]
03-03 ارتباط [5 دقیقه]
03-04 همکاری و کار گروهی [4 دقیقه]
03-05 رهبری [4 دقیقه]
03-06 شبکه کردن [7 دقیقه]
03-07 تجربه فنی ساختمان [1 دقیقه]
03-08 پروژه‌های متن باز [3 دقیقه]
03-09 دوره کارآموزی [3 دقیقه]
03-10 کنسرت‌های آزاد [3 دقیقه]
03-11 گروه‌های کاربری [2 دقیقه]
03-12 پروژه‌های ارشد [2 دقیقه]
03-13 وبلاگ نویسی [2 دقیقه]
03-14 مربیگری [4 دقیقه]
03-15 خلاصه قابلیت استخدام [2 دقیقه]

04 ملزومات رزومه فوری [36 دقیقه]
04-01 مقدمه‌ای بر رزومه و نامه‌های جانبی [2 دقیقه]
04-02 رزومه شما بسیار مهم است! [2 دقیقه]
04-03 ساختار اولیه رزومه [7 دقیقه]
04-04 از سرگیری سوالات متداول [10 دقیقه]
04-05 نسخه‌ی نمایشی- نمونه رزومه [3 دقیقه]
04-06 مبانی جلد نامه [5 دقیقه]
04-07 رسانه‌های اجتماعی رزومه جدید هستند [6 دقیقه]
04-08 خلاصه کردن رزومه‌ها و نامه‌های همراه [1 دقیقه]

05 استخراج کار بسیار موثر [17 دقیقه]
05-01 مقدمه‌ای بر یافتن شغل [2 دقیقه]
05-02 موثرترین راه برای یافتن شغل- شرکت‌های هدف [4 دقیقه]
05-03 موثرترین راه برای یافتن شغل- با شبکه خود کار کنید [6 دقیقه]
05-04 موثرترین راه برای یافتن شغل- مدرسه شما [3 دقیقه]
05-05 راه‌های کمتر موثر برای یافتن شغل [1 دقیقه]
05-06 خلاصه کردن شغل کاوی [1 دقیقه]

06 مصاحبه شغلی آجیل و پیچ و مهره یک قاتل [79 دقیقه]
06-01 مقدمه‌ای بر مصاحبه شغلی [3 دقیقه]
06-02 مصاحبه شغلی از همه مهمتر است [4 دقیقه]
06-03 قبل از مصاحبه- تحقیق [10 دقیقه]
06-04 قبل از مصاحبه- سوالات پیش از غربالگری [4 دقیقه]
06-05 قبل از مصاحبه- سوالات فنی [5 دقیقه]
06-06 قبل از مصاحبه- سوالات رفتاری [4 دقیقه]
06-07 قبل از مصاحبه- سوالات گروهی [5 دقیقه]
06-08 قبل از مصاحبه- تمرین، تمرین، تمرین [6 دقیقه]
06-09 قبل از مصاحبه- جزئیات، از جمله کد لباس را بررسی کنید [6 دقیقه]
06-10 در طول مصاحبه- نمایش زمان! [1 دقیقه]
06-11 در طول مصاحبه- دوست داشتنی [4 دقیقه]
06-12 در طول مصاحبه- شور و شوق [2 دقیقه]
06-13 در طول مصاحبه- اعتماد به نفس [4 دقیقه]
06-14 در طول مصاحبه- ارتباط [2 دقیقه]
06-15 در طول مصاحبه- زبان بدن [4 دقیقه]
06-16 در طول مصاحبه- مهارت‌های فنی [3 دقیقه]
06-17 در طول مصاحبه- پایان [2 دقیقه]
06-18 بعد از مصاحبه- با تشکر و پیگیری [8 دقیقه]
06-19 خلاصه کردن فرآیند مصاحبه [2 دقیقه]

07 پیشنهادات شغلی خود را شارژ کنید [28 دقیقه]
07-01 معرفی Job Offers [2 دقیقه]
07-02 انواع پیشنهادات شغلی [2 دقیقه]
07-03 لیست آرزوهای شما [5 دقیقه]
07-04 استارتاپ در مقابل شرکت [10 دقیقه]
07-05 مذاکره در مورد پیشنهاد [5 دقیقه]
07-06 پذیرش یا رد پیشنهاد [1 دقیقه]
07-07 نامه رد [2 دقیقه]
07-08 خلاصه پیشنهادات شغلی [1 دقیقه]

08 سوالات متداول- نکات، ترفندها و اسرار بیشتر دنیای واقعی [23 دقیقه]
08-01 سوالات متداول- نکات، ترفندها و اسرار بیشتر دنیای واقعی [1 دقیقه]
08-02 پرسش‌های متداول درباره رزومه و نامه‌های همراه [6 دقیقه]
08-03 سوالات متداول درباره یافتن شغل [5 دقیقه]
08-04 سوالات متداول درباره مصاحبه‌های شغلی [8 دقیقه]
08-05 سوالات متداول درباره پیشنهادات شغلی [2 دقیقه]
08-06 متشکرم و موفق باشید! [1 دقیقه]

 

مهارت های موجود در این دوره: Business Professional Business Careers
مشخصات این آموزش
تولید کننده محتوا
PLURALSIGHT - پلورال سایت
تولید زیرنویس فارسی
فارسی کلاس farsiclass.ir
مدرس
Amber Israelsen
امبر اسرائیلن
تاریخ انتشار
1398/9/29
2019-12-20
سطح آموزش
مقدماتی
زبان آموزش
انگلیسی
زیرنویس
فارسی و انگلیسی
نوع زیرنویس فارسی
ترجمه توسط هوش مصنوعی (AI)
مدت زمان آموزش
4ساعت و 7دقیقه
تعداد ویدیو‌ها
69 ویدیو
حجم فایل‌ها
488 مگابایت دانلود با تعرفه داخلی
زمان تقریبی دانلود فایل‌ها
8 دقیقه (با سرعت 1 مگابایت در ثانیه)
کد آموزش در سایت
FP1097
تعداد بازدید : 659
اشتراک آموزش در تلگرام پلورال_ آموزش مشاغل در فناوری اطلاعات: چگونه اولین شغل خود را بدست آوریم (زیرنویس فارسی AI)
111,000 تومان
77,700 تومان
اضافه به سبد خرید add_shopping_cart

Amber Israelsen
امبر اسرائیلن

تعداد دوره‌های آموزشی این مدرس: 5

آمبر از اوایل دهه 2000 یک توسعه دهنده نرم‌افزار و مربی فنی بوده است. او دارای گواهینامه‌های AWS و انواع فناوری‌های مایکروسافت است. در سال‌های اخیر، او بر روی AWS، Machine Learning، Azure، Power Apps، Dynamics 365، SharePoint و .NET تمرکز کرده است و به دانش‌آموزان در سراسر جهان آموزش می‌دهد. او همچنین برای پر کردن شکاف بین توسعه دهندگان، طراحان و افراد تجاری با تخصص خود در ارتباطات بصری، تجربه کاربر و مهارت‌های تجاری/حرفه‌ای تلاش می‌کند.

جدیدترین آموزشهای مرتبط

تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی کلاس بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi